Unia Europejska i Stany Zjednoczone potwierdziły gotowość ukarania Rosji za agresję na Ukrainę

Podczas spotkania w Brukseli sekretarz generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS) Stefano Sannino i zastępca sekretarza stanu USA Wendy Sherman potwierdzili koordynację działań w odpowiedzi na nową agresję Rosji na Ukrainę.

Według Ukrinformu wynika to z informacji opublikowanych na stronie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

„UE i USA nadal zacieśniają ścisłą współpracę i koordynację, aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa. W ramach tych wspólnych wysiłków sekretarz generalny EEAS Stefano Sannino i zastępca sekretarza stanu USA Wendy Sherman spotkali się w środę w Brukseli, aby omówić rozbudowę rosyjskiej armii na Ukrainie i wokół niej oraz odpowiednie wysiłki dyplomatyczne” – czytamy w oświadczeniu.

Spotkanie odbyło się po spotkaniu między Wysokim Przedstawicielem UE Josepem Borrellem i sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, a także po posiedzeniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE, podczas którego Wendy Sherman poinformowała UE we wtorek o wynikach rozmowy UE-USA na początku tygodnia.

„Sekretarz generalny Sannino i zastępca sekretarza stanu Sherman potwierdzili, że UE i Stany Zjednoczone współpracują na rzecz przestrzegania wspólnych zasad i wartości. Potwierdzili poparcie UE i USA dla suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy oraz podkreślili potrzebę złagodzenia eskalacji i pełnego wdrożenia Porozumień mińskich” – poinformowała Europejska Służba Działań Zewnętrznych.

Należy zauważyć, że strony powtórzyły, że jakakolwiek dalsza agresja militarna na Ukrainę będzie miała poważne konsekwencje i wysoką cenę. Omówili dwustronne i wielostronne wysiłki dyplomatyczne po przedstawieniu przez Rosję propozycji i wizji bezpieczeństwa europejskiego.

„UE i Stany Zjednoczone pozostają w bliskim kontakcie i kontynuują współpracę na różnych poziomach poprzez trwające partnerstwa i wspólne zobowiązania w dziedzinie bezpieczeństwa i współpracy transatlantyckiej” – czytamy w oświadczeniu.

Przypomnijmy, w tym tygodniu miało miejsce wiele wydarzeń dyplomatycznych, aby omówić kwestie bezpieczeństwa europejskiego i zmniejszyć napięcia wokół Ukrainy, sprowokowane przez Rosję.

Pierwsza tura rozmów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi odbyła się w poniedziałek w Genewie. W przeddzień posiedzenia Rady NATO-Rosja w siedzibie Sojuszu odbyło się w Brukseli spotkanie Komisji NATO-Ukraina z udziałem wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olgi Stefaniszyny.

Kluczowe posiedzenie Rady Rosja-NATO odbyło się 12 stycznia w Brukseli .

Wieczorem 12 stycznia sytuacja bezpieczeństwa w Europie i wokół Ukrainy była omówiona przez ministrów obrony UE na nieformalnym spotkaniu we francuskim Brześciu, a 13 stycznia dyskusja była kontynuowana z udziałem ministrów spraw zagranicznych UE.

Obecny stan bezpieczeństwa europejskiego w ramach OBWE będzie również omawiany w tym tygodniu.

av


Źródło: Unia Europejska i Stany Zjednoczone potwierdziły gotowość ukarania Rosji za agresję na Ukrainę

Może Ci się spodobać