Wzrost gospodarczy w ubiegłym roku nie zrekompensuje spadku w 2020 roku – Danyłyszyn

Według wstępnych szacunków wzrost PKB na Ukrainie w 2021 r. wyniesie 3,2%, co nie zrekompensuje spadku aktywności gospodarczej w 2020 roku (-4,0% rocznie).

Według Ukrinformu, napisał o tym na Facebooku przewodniczący Rady Banku Narodowego Ukrainy Bohdan Danyłyszyn.

„Wzrost PKB Ukrainy w 2021 roku wyniesie według wstępnych szacunków 3,2%, co nie zrekompensuje spadku aktywności gospodarczej w 2020 r. (-4,0% rocznie). Będą to również niższe niż analogiczne wskaźniki w krajach ościennych Regionu Europy Wschodniej. Inwestycje stanowią tylko 10,1% PKB ”- napisał Danyłyszyn.

Dodał, że produkcja przemysłowa również odradza się na skalę mniejszą niż spadek w 2020 roku. Tak więc przez 11 miesięcy 2021 r. wzrost wyniósł tylko 1,3% wobec spadku o 4,5% w 2020 r.

Jednocześnie naukowiec zauważył, że mniej niż 2% inwestycji kapitałowych przedsiębiorstw przemysłowych zostało zrealizowanych kosztem kredytów z ukraińskich banków.

Wzrost realnych dochodów pieniężnych ludności (płace, emerytury, inne transfery pieniężne) za 9 miesięcy 2021 r. wyniósł zaledwie 3% i nie mógł zrekompensować wzrostu wydatków gospodarstw domowych na podstawowe towary i usługi. W efekcie oszczędności gospodarstw domowych spadły o 88 mld UAH (-2,4% PKB).

Według MFW na Ukrainie siła nabywcza dochodu per capita pozostaje najniższa w Europie, przypomniał Danyłyszyn.

„Tak więc w warunkach, gdy wzrost cen konsumpcyjnych generowany jest głównie przez czynniki pozamonetarne, a ożywienie gospodarcze pozostaje niestabilne, polityka banku centralnego powinna odzwierciedlać zrównoważony kompromis między celami stabilności cen, stabilności finansowej i utrzymania wzrostu gospodarczego” – podsumował szef Rady NBU.

Jak podawał Ukrinform, Ukraina zakończyła 2021 rok z najwyższym dolarowym produktem krajowym brutto (PKB) w całej swojej historii – prawie 200 miliardami dolarów.

prs


Źródło: Wzrost gospodarczy w ubiegłym roku nie zrekompensuje spadku w 2020 roku - Danyłyszyn

Może Ci się spodobać