Unia Europejska podsumowała wyniki wizyty Borrella na Ukrainie

Wysoki Przedstawiciel UE odwiedził Ukrainę i odbył swoją pierwszą podróż na linię demarkacyjną na wschodzie w krytycznym momencie, potwierdzając poparcie UE dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz ostrzegając, że jakakolwiek dalsza rosyjska agresja militarna na Ukrainę będzie miała konsekwencje i wysokie koszty – napisano na stronie internetowej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ang. European External Action Service, EEAS) po wizycie Wysokiego Przedstawiciela UE na Ukrainie w dniach 4-6 stycznia, donosi Ukrinform.

„Podczas wizyty Wysoki Przedstawiciel UE Borrell podkreślił, że Unia Europejska pozostaje najbardziej wiarygodnym partnerem Ukrainy w tych krytycznych czasach i potwierdził, że UE nadal wspiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w kontekście ekspansji wojskowej Rosji wzdłuż granic Ukrainy. Agresja militarna na Ukrainę będzie miała ogromne konsekwencje i wysoką cenę dla Rosji. UE koordynuje to stanowisko ze Stanami Zjednoczonymi, NATO i innymi bliskimi partnerami” – czytamy w dokumencie.

Wysoki przedstawiciel UE podkreślił potrzebę podjęcia przez Rosję pilnych działań w celu deeskalacji napięć i pełnego wdrożenia Porozumień mińskich oraz wyraził poparcie dla wysiłków na rzecz rozwiązania konfliktu w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej oraz w formacie normandzkim.

Borrell potwierdził, że nie ma bezpieczeństwa w Europie bez bezpieczeństwa Ukrainy, a każda decyzja dotycząca bezpieczeństwa europejskiego i ukraińskiego musi obejmować Unię Europejską i Ukrainę. Dodał, że dyskusje te powinny opierać się na zobowiązaniach OBWE i ONZ i wzmacniać je” – czytamy w oświadczeniu.

Wizyta Jose Borrella na linii demarkacyjnej z ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kulebą dostarczyła mu informacji z pierwszej ręki na temat dramatycznych konsekwencji konfliktu i jego wpływu na życie ludzi w ciągu ostatnich ośmiu lat. W tym kontekście Borrell z zadowoleniem przyjął pracę organizacji międzynarodowych i pozarządowych, a także wysiłki rządu Ukrainy w terenie.

„W Kijowie Wysoki Przedstawiciel UE spotkał się z premierem Denysem Szmyhalem, aby omówić obecną sytuację bezpieczeństwa i stosunki UE-Ukraina . Podkreślił znaczenie szeroko zakrojonych reform jako środka wzmacniającego odporność Ukrainy w ramach układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina i przypomniał wsparcie polityczne, finansowe i gospodarcze w wysokości ponad 17 miliardów euro udzielone Ukrainie od czasu konfliktu w 2014 roku”- napisała. Europejska Służba Działań Zewnętrznych.

W dokumencie końcowym stwierdza się, że wizyta Wysokiego Przedstawiciela UE na Ukrainie odbyła się w krytycznym momencie, przed przyszłotygodniowym nieformalnym posiedzeniem Rady Ministrów Spraw Zagranicznych i Obrony UE (Gymnich) oraz przed rozmowami w sprawie bezpieczeństwa.

Przypomnijmy, w dniach 4-6 stycznia Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell złoży trzecią wizytę na Ukrainie na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Dmytra Kuleby.

5 stycznia szefowie dyplomacji ukraińskiej i europejskiej odwiedzili linię demarkacyjną w obwodzie ługańskim, gdzie zapoznali się z sytuacją w strefie konfliktu zbrojnego rosyjsko-ukraińskiego.

av


Źródło: Unia Europejska podsumowała wyniki wizyty Borrella na Ukrainie

Może Ci się spodobać