UE wydzieliła Ukrainie 5 mln euro na program bezpieczeństwa jądrowego

Olha Stefaniszyna, wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej, podpisała umowę o finansowaniu rocznego programu działań na rok 2020 w sprawie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego między rządem Ukrainy a Komisją Europejską.

Według Ukrinformu, donosi o tym Rządowy Portal.

„Całkowity koszt programu to 6,5 mln euro, z czego UE zapewni 5 mln euro, a wkład Ukrainy – 1,5 mln euro. Finansowanie będzie ukierunkowane na opracowanie rekomendacji dotyczących możliwych opcji i rozwiązań technologicznych dla przyszłego zagospodarowania „Podleśnego”  składowiska odpadów promieniotwórczych, a także zagospodarowania odpadami tam składowanymi. Dofinansowanie przyczyni się również do usprawnienia systemu monitoringu radiacyjnego zasobów wodnych w strefie wyłączonej” – czytamy w oświadczeniu.

Stefaniszyna podpisała również Umowę Uzupełniającą nr 1 między Rządem Ukrainy a Komisją Europejską w sprawie zmian do Umowy o dofinansowanie wydarzenia „Program Współpracy Technicznej 2019”.

Umowa uzupełniająca przewiduje przekazanie środków na wsparcie rozwoju zdolności władz publicznych do realizacji Umowy Stowarzyszeniowej w dziedzinie transportu. W szczególności pomoc poprawi komunikację i kompatybilność różnych rodzajów transportu, efektywność wykorzystania dostępnych zdolności oraz obniży koszty usług transportowych dla zwiększenia i aktywizacji handlu.

prs


Źródło: UE wydzieliła Ukrainie 5 mln euro na program bezpieczeństwa jądrowego

Może Ci się spodobać