Średnia pensja w ciągu roku wzrosła o 19% – Państwowa Służba Statystyczna

Średnia nominalna pensja Ukraińców w listopadzie 2021 r. była o 19,2% wyższa niż w listopadzie 2020 r. i wyniosła 14 282 UAH.

Według Ukrinformu poinformowała o tym Państwowa Służba Statystyczna.

Przeciętne nominalne wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika przedsiębiorstw, instytucji i organizacji w listopadzie 2021 r. wyniosło 14 282 UAH, czyli 2,4 razy więcej niż poziom płacy minimalnej (6 000 UAH). W porównaniu do października 2021 r. przeciętne nominalne wynagrodzenie wzrosło o 1,7%, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy (w stosunku do listopada 2020 r.) o 19,2%.

Najwyższe przeciętne nominalne wynagrodzenie w listopadzie 2021 r. było w obszarze informacji i telekomunikacji – średnio 27 141 UAH (o 28,8% więcej niż w listopadzie 2020 r.). Na drugim miejscu dla tego wskaźnika znajduje się sfera działalności finansowej i ubezpieczeniowej (23 419 UAH, o 17,7% więcej); na trzecim – administracja publiczna i obronna; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne (19 917 UAH, 15,0% więcej).

Najniższe przeciętne wynagrodzenia nominalne w listopadzie 2021 r. miały miejsce w obszarze zakwaterowania tymczasowego i gastronomii (8824 UAH, o 39,4% więcej niż w listopadzie 2020 r.); transakcje z nieruchomościami (11 281 UAH, wzrost o 21,8%); usługi administracyjne i pomocnicze (11 444 UAH, o 13,05% więcej).

Jak informowano, według Państwowej Służby Statystycznej średnie wynagrodzenie nominalne w listopadzie 2020 r. wyniosło na Ukrainie 11 987 hrywien, czyli o 12,2% więcej niż w listopadzie 2019 r.

prs


Źródło: Średnia pensja w ciągu roku wzrosła o 19% - Państwowa Służba Statystyczna

Może Ci się spodobać