Platforma Krymska i militaryzacja ze strony Rosji – Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło nową rezolucję

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję „Problem militaryzacji Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopol (Ukraina) oraz części Morza Czarnego i Azowskiego”.

Według korespondenta Ukrinformu w Nowym Jorku, 63 państwa głosowały za, 22 przeciw, a 55 wstrzymało się.

Dokument poparły wszystkie demokracje, w tym te, które wypowiadały się przeciwko – tradycyjnie Rosja, Armenia, Białoruś, Chiny, Kuba, Iran, Birma, Syria, Wenezuela, Zimbabwe.

Dokument, przyjmowany corocznie od 2018 roku, uzupełniony był w szczególności o odniesienie do międzynarodowej Platformy krymskiej i jej deklaracji.

Rezolucja „wzywa Federację Rosyjską jako mocarstwo okupacyjne do natychmiastowego, całkowitego i bezwarunkowego wycofania swoich sił zbrojnych z Krymu oraz do bezzwłocznego zawieszenia czasowej okupacji Ukrainy”.

Zgromadzenie Ogólne wyraża poważne zaniepokojenie stopniową militaryzacją Krymu, w szczególności przedłużającą się destabilizacją półwyspu poprzez dostawy broni z Rosji na Ukrainę, takiej jak czołgi, transportery opancerzone, samoloty zdolne do przenoszenia broni jądrowej, helikoptery, pociski, broń strzelecka oraz żołnierzy.

Ponadto w rezolucji podkreślono niedopuszczalność powoływania przez Federację Rosyjską mieszkańców Krymu do jej sił zbrojnych, co jest sprzeczne z międzynarodowym prawem humanitarnym.

Zgromadzenie Ogólne wzywa Rosję do powstrzymania się od tworzenia placówek edukacyjnych zapewniających szkolenie bojowe dzieci krymskich w celu przygotowania do służby wojskowej w rosyjskich siłach zbrojnych, szkoleń bojowych w szkołach krymskich oraz „zaprzestania wysiłków na rzecz oficjalnego włączenia krymskich placówek oświatowych w system „edukacji wojskowo-patriotycznej Federacji Rosyjskiej”.

Rezolucja wzywa wszystkie państwa i organizacje międzynarodowe oraz wyspecjalizowane agencje do powstrzymania się od wszelkich wizyt na Krymie, które nie są uzgodnione z Ukrainą.

Minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba podziękował państwom członkowskim ONZ za poparcie na Zgromadzeniu Ogólnym wzmocnionej rezolucji w sprawie militaryzacji Krymu.

„Jestem wdzięczny wszystkim państwom członkowskim ONZ, które poparły ten dokument. Konsoliduje on międzynarodowe poparcie dla Platformy Krymskiej i jej celów, sprzeciwia się rosnącej militaryzacji Krymu, wysyła odstraszający sygnał w kontekście rosnącej obecności wojskowej Rosji wzdłuż naszej granicy i na Krym” – powiedział.

av


Źródło: Platforma Krymska i militaryzacja ze strony Rosji - Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło nową rezolucję

Może Ci się spodobać