Rezerwy walutowe Ukrainy wzrosły do 30,5 miliarda dolarów

Rezerwy walutowe Ukrainy na dzień 1 grudnia 2021 r., według wstępnych danych, wynosiły 30,55 mld USD.

Poinformowała o tym służba prasowa NBU, donosi Ukrinform.

„W listopadzie wzrosły one o 3%, głównie dzięki otrzymaniu drugiej transzy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego w ramach programu Stand-by w wysokości 500 mln Specjalnych Praw Ciągnienia (SDR)” – czytamy w komunikacie.

Na dynamikę rezerw w minionym miesiącu wpłynęły również inne czynniki. Wśród nich – operacje zarządzania długiem publicznym. Dochody z wymiany walut na rzecz rządu wyniosły 493,1 miliona dolarów USA, w tym 250 mln euro od Cargill Financial Services International, Inc. oraz 167,4 mln euro z emisji krajowych obligacji rządowych (OVDP).

Łączna wielkość płatności rządu z tytułu obsługi i spłaty długu publicznego w walutach obcych wyniosła 481,7 mln dolarów USA. Z tej kwoty 251,3 miliona dolarów USA zostało skierowane na obsługę i spłatę obligacji rządowych o wartości 145,2 mln USD – na obsługę euroobligacji (OVDP – obligacje zagranicznej pożyczki rządowej), a reszta – na realizację innych zobowiązań rządowych w walutach obcych.

Ponadto w listopadzie rząd i Narodowy Bank wypłaciły 64,4 mln USD na rzecz Międzynarodowego Funduszu Walutowego;

Na dynamikę wpłynęła również działalność Narodowego Banku na międzybankowym rynku walutowym. W pierwszych tygodniach listopada dominowała podaż waluty obcej na międzybankowym rynku walutowym. Jednocześnie w drugiej połowie miesiąca sytuacja zmieniła się w odwrotnym kierunku. W celu złagodzenia nadmiernych wahań Narodowy Bank odkupił na rynku walutowym 1 177,8 mln USD i sprzedał 792,6 mln dolarów USA. Ogółem na koniec listopada 2021 r. wielkość zakupów netto walut obcych przez Narodowy Bank na międzybankowym rynku walutowym wyniosła 385,2 mln USD.

Wpływ na to miała również aktualizacja wyceny instrumentów finansowych (z powodu zmian wartości rynkowej i kursów walut). W ubiegłym miesiącu ich wartość spadła o 135,6 mln USD.

Jak podawał Ukrinform, rezerwy walutowe Ukrainy według stanu na dzień 1 listopada wyniosły 29,65 mld USD, o 3,3% więcej niż dnia 1 października.

prs


Źródło: Rezerwy walutowe Ukrainy wzrosły do 30,5 miliarda dolarów

Może Ci się spodobać