Prezydenci Ukrainy, Litwy i Polski przyjęli wspólne oświadczenie

Wspólne oświadczenie przyjęli prezydenci Ukrainy, Republiki Litewskiej i RP Wołodymyr Zełenski, Gitanas Nauseda i Andrzej Duda – donosi prezydencki serwis prasowy, podaje Ukrinform.

Zwraca się uwagę z okazji 30. rocznicy uznania niepodległości Ukrainy przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Litewską Prezydenci Ukrainy, Litwy i Polski potwierdzili, że uznanie odzyskania niepodległości Ukrainy przez Rzeczpospolitą Polską jako pierwszego kraju na świecie, stało się ważnym krokiem na drodze do pełnego zjednoczenia Europy.

Prezydenci przypomnieli, że demokratyczna tradycja, która ukształtowała się w Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwie Litewskim, a także w czasie ruchu Solidarności w Polsce, Ruchu Reformacyjnego Sąjūdis na Litwie, Rewolucji Godności na Ukrainie i walk na rzecz demokracji – silne zaangażowanie na rzecz wolności, praw człowieka i demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej. Prezydenci podkreślili, że od tego czasu związek prawdziwego strategicznego partnerstwa przetrwał próbę czasu i nadal się umacnia. Potwierdzili swoje zaangażowanie w dalszy rozwój partnerstwa strategicznego między Ukrainą, Litwą i Polską w oparciu o wspólne wartości i interesy.

Przywódcy Polski, Litwy i Ukrainy potwierdzili swoje wyraźne zobowiązanie do dalszego rozszerzania współpracy w szerokim zakresie zagadnień, takich jak bezpieczeństwo, obronność, gospodarka, energetyka i inne, w tym w ramach formatu Trójkąta Lubelskiego. Republika Litewska i Rzeczpospolita Polska potwierdzają swoje pełne poparcie dla członkostwa Ukrainy w UE i NATO.

Prezydenci wyrazili wzajemne wsparcie i solidarność w związku ze sztucznie wywołanym i zorganizowanym przez Mińsk kryzysem migracyjnym na granicy litewsko-białoruskiej i polsko-białoruskiej oraz wyrazili wolę połączenia sił w walce z kryzysem. Zauważyli, że ten hybrydowy atak jest bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa całej Europy.

Wyrazili również szczególne zaniepokojenie postępującym pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa i stabilności w regionie, rosnącymi zagrożeniami, w tym hybrydowymi, w wyniku rosyjskiej agresji, i zgodzili się, że należy współpracować w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom w skuteczny i skoordynowany sposób.

Ponadto Prezydenci potwierdzili swoje silne zaangażowanie w dalsze wzmacnianie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego i w związku z tym wyrazili głębokie zaniepokojenie projektem Nord Stream 2, który stanowi wyzwanie dla bezpieczeństwa regionu europejskiego. Wyrazili gotowość do współpracy w celu przeciwdziałania monopolizacji europejskiego rynku gazu przez Rosję, która wykorzystuje energię jako narzędzie geopolityczne, oraz potwierdzili zaangażowanie Ukrainy na rzecz suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Prezydenci wezwali społeczność międzynarodową do zaostrzenia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej w związku z trwającą agresją na Ukrainę i po raz kolejny wezwali Kreml do deeskalacji sytuacji poprzez wycofanie wojsk z granic Ukrainy i jej czasowo okupowanych terytoriów.

Przypomnijmy, 2 grudnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił dynamikę stosunków międzypaństwowych z prezydentami Litwy i Polski Gitanasem Nausedą i Andrzejem Dudą.

av


Źródło: Prezydenci Ukrainy, Litwy i Polski przyjęli wspólne oświadczenie

Może Ci się spodobać