Średnia pensja w ciągu roku wzrosła o 15,4% – Państwowa Służba Statystyczna

Przeciętne nominalne wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika przedsiębiorstw, instytucji i organizacji w październiku 2021 r. wyniosło 14 045 UAH, czyli 2,3 razy więcej niż poziom płacy minimalnej (6 000 UAH).

Poinformowała o tym Państwowa Służba Statystyczna, donosi Ukrinform.

Zwraca się uwagę, że w porównaniu do września przeciętne wynagrodzenie spadło o 1,4%, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy (w stosunku do października 2020 r.) wzrosło o 15,4%.

Według Państwowej Służby Statystycznej najwyższą przeciętną pensję w tym roku zanotowano w lipcu – 14 345 UAH.

Jednocześnie wskaźnik płac realnych w październiku 2021 r. w porównaniu do września 2021 r. wyniósł 97,8%, a względem października 2020 r. 104,0%.

Departament statystyki dostarczył również danych o poziomie przeciętnych wynagrodzeń w sektorach gospodarki.

I tak przeciętne wynagrodzenie w przemyśle w październiku wyniosło 14 993 UAH (o 13,2% więcej niż w październiku ubiegłego roku), w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie – 13 304 UAH (+27%), w budownictwie – 11 807 UAH (+12,1%).

Najwyższe wynagrodzenie w październiku 2021 r. przypadło pracownikom sektora informacji i telekomunikacji – średnio 25 196 UAH (+25,6% w porównaniu do października ubiegłego roku) oraz branży finansowo-ubezpieczeniowej – 23 642 UAH (+15,3%).

Jak podawał Ukrinform, średnia nominalna pensja Ukraińców we wrześniu 2021 r. była o 18,7% wyższa niż we wrześniu 2020 r. i wyniosła 14 239 hrywien.

prs


Źródło: Średnia pensja w ciągu roku wzrosła o 15,4% - Państwowa Służba Statystyczna

Może Ci się spodobać