MFW obniżył prognozę wzrostu ukraińskiej gospodarki w 2021 roku o 0,3%

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył swoją prognozę wzrostu realnego PKB Ukrainy w 2021 r. o 0,3% w porównaniu z poprzednią analizą opublikowaną w październiku.

Potwierdza to przegląd ostatnich zmian sytuacji gospodarczej na Ukrainie, opublikowany przez Fundusz po porozumieniu w sprawie programu Stand-by, donosi Ukrinform.

W szczególności tabela wskaźników ekonomicznych i społecznych na Ukrainie w okresie od 2019 do 2026 wskazuje, że wzrost realnego PKB na Ukrainie w tym roku prognozowany jest na poziomie 3,2%. W World Economic Outlook MFW w październiku liczba ta wyniosła 3,5%. Jednocześnie prognoza na 2022 rok w nowej analizie pozostała bez zmian – na poziomie 3,6%.

Jak powiedziano w Funduszu korespondentowi Ukrinformu, lekkie pogorszenie prognozy jest spowodowane słabą dynamiką wzrostu w pierwszej połowie tego roku. Jednocześnie MFW podkreślił, że ukraińska gospodarka „jest na etapie ożywienia, ale nie jest ono zbyt silne”. Jednocześnie zaznaczyli, że dla Ukrainy „bardzo ważne jest zdefiniowanie i wdrożenie właściwej polityki”, a także „skupienie się na wysoce skutecznych środkach, które będą wspierać dalsze ożywienie gospodarcze”.

Tymczasem MFW „odświeżył” inne wskaźniki rozwoju gospodarczego Ukrainy. Tym samym prognoza stopy bezrobocia na Ukrainie zmniejszy się z 9,7 do 9,4 zgodnie z oczekiwaniami w 2021 roku. Prognozowany wskaźnik cen konsumpcyjnych w tym roku pozostanie na poziomie 9,5. Oczekuje się, że saldo na rachunku obrotów bieżących osiągnie się w tym roku 0,0, w porównaniu z minus 0,7 w stosunku do poprzedniej prognozy.

Jak poinformował Ukrinform, w poniedziałek Zarząd MFW zatwierdził decyzję o przedłużeniu programu Stand-by dla Ukrainy o kolejne pół roku do czerwca 2022 roku. Ponadto kierownictwo MFW zatwierdziło przyznanie Ukrainie transzy w wysokości prawie 700 mln USD, którą Ukraina otrzymała już w środę.

prs


Źródło: MFW obniżył prognozę wzrostu ukraińskiej gospodarki w 2021 roku o 0,3%

Może Ci się spodobać