Ukraina zadeklarowała spełnienie 12 warunków otrzymania kolejnych transz od MFW

Ukraiński rząd zobowiązał się do wdrożenia 12 głównych „znaczników strukturalnych”, aby otrzymać finansowanie w ramach programu Stand-by MFW, który Fundusz przedłużył do czerwca 2022 roku.

Wynika to z Memorandum w sprawie polityki gospodarczej i finansowej podpisanego przez Ukrainę i MFW i ogłoszonego przez Fundusz w środę, informuje Ukrinform.

„Nasza polityka będzie nadal koncentrować się na przezwyciężaniu kryzysu gospodarczego i zdrowotnego spowodowanego przez COVID-19, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności makroekonomicznej i finansowej, zmniejszeniu podatności na zagrożenia i przezwyciężaniu kluczowych przeszkód dla prywatnych inwestycji” – czytamy w memorandum strony ukraińskiej.

Opublikowany dokument zawiera tabelę z 12 „znacznikami strukturalnymi”, które władze ukraińskie zobowiązują się wypełniać przez cały czas trwania programu. Co więcej, połowa z nich liczona jest do końca tego roku, dwie kolejne – do kolejnej rewizji programu, zaplanowanej na marzec. Ponadto realizacja pozostałych czterech znaczników przewidziana jest na marzec-kwiecień 2022 roku.

W szczególności, zgodnie z memorandum, władze ukraińskie zobowiązują się do zatwierdzenia do końca listopada budżetu 2022 roku z docelowym deficytem 3,5% PKB. Ten sam „termin” został wyznaczony na zniesienie wymagań dla przedstawicieli rządu w zarządzaniu bankami państwowymi.

Do końca grudnia ukraiński rząd ma opublikować wyniki audytu środków wydatkowanych z funduszu związanego z pomocą na walkę z epidemią COVID. Jednocześnie NBU powinien przyjąć uzgodniony z MFW plan poprawy profesjonalnego poziomu nadzoru bankowego. Kolejny „znacznik strukturalny” do końca tego roku powinna zrealizować Prokuratura Generalna Ukrainy – opublikować półroczne raporty z postępowań przeciwko byłym właścicielom banków wycofanych z rynku od początku 2014 roku.

Do końca stycznia przyszłego roku rząd powinien przyjąć mapę drogową wprowadzenia PrivatBanku i Oszczadbanku na rynek w celu częściowej lub pełnej prywatyzacji. W lutym władze Ukrainy mają przyjąć strategię

odzyskiwania aktywów upadłych banków. Wszystko to musi być zrobione przed kolejną, drugą rewizją programu Stand-by przez MFW w marcu, na podstawie której Fundusz powinien zdecydować o kolejnej transzy.

Ukraina zobowiązała się do wdrożenia na ostatnim etapie programu czterech kolejnych „znaczników strukturalnych”. W szczególności do końca marca władze ukraińskie planują wprowadzenie zmian w ustawie o SAP oraz rozwój bazy konsumenckiej dla dostawców gazu niezbędnej do fakturowania gospodarstw domowych.

Do końca lipca powinna zakończyć się weryfikacja obecnych członków Naczelnej Rady Wymiaru Sprawiedliwości i powołać radę nadzorczą Energoatomu.

Jak informował Ukrinform, w poniedziałek 22 listopada Zarząd Wykonawczy MFW podjął decyzję o przedłużeniu programu Stand-by dla Ukrainy o sześć miesięcy, który miał się zakończyć w grudniu, i przydzieleniu transzy na sumę około 700 mln USD.

Ukraina otrzymała tę transzę od MFW w środę 24 listopada.

prs


Źródło: Ukraina zadeklarowała spełnienie 12 warunków otrzymania kolejnych transz od MFW

Może Ci się spodobać