Od początku roku eksport towarów wzrósł o 38% – Państwowa Służba Statystyczna

W okresie styczeń – wrzesień 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku import towarów wzrósł o 31,9% do 50,35 mld USD, eksport – o 38,2% do 48,38 mld USD.

Według Ukrinformu poinformowała o tym Państwowa Służba Statystyczna.

W związku z tym saldo handlu zagranicznego Ukrainy było ujemne i wyniosło 1,97 mln USD (w okresie dziewięciu miesięcy 2020 roku było również ujemne – 3,17 mln USD).

Międzynarodowa wymiana handlowa w okresie styczeń – wrzesień 2021 roku prowadzona była z partnerami z 232 krajów świata.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku Ukraina wyeksportowała większość swoich towarów do Chin (na kwotę 6,13 mld USD; o 27,6% więcej niż w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku), do Polski (na sumę 3,99 mld USD; o 71,3% więcej) i do Turcji (  na kwotę 2,75 miliarda dolarów; o 65,8% więcej).

Eksport do krajów UE wyniósł 19,43 mld USD (o 54,2% więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku), a jego udział w całkowitym wolumenie ukraińskiego eksportu wyniósł 40,2%.

Przede wszystkim w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku Ukraina sprzedała metale żelazne na rynkach zagranicznych (na kwotę 10,31 mld USD; o 79,7% więcej niż w okresie styczeń-wrzesień ubiegłego roku); zboża (na sumę 7,76 mld USD; więcej o 14,8%); tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (na kwotę 4,74 mld USD; o 18,7% więcej).

Przede wszystkim towary w okresie styczeń – wrzesień 2021 roku Ukraina sprowadzała z Chin (na kwotę 7,58 mld dolarów; o 30,1% więcej niż w analogicznym okresie w 2020 roku); z Niemiec (na kwotę 4,52 mld USD;o 16,5% więcej) i z Federacji Rosyjskiej (na sumę 3,98 mld USD; o 19,3% więcej).

Głównymi pozycjami towarowymi ukraińskiego importu w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. były: maszyny, urządzenia i mechanizmy (na kwotę 9,93 mld USD; o 23,3% więcej niż w okresie styczeń-wrzesień ubiegłego roku), paliwa mineralne, ropa i produkty jej destylacji (na kwotę 9,16 mld USD; o 59,2% więcej), wyroby przemysłu chemicznego i branż pokrewnych (na sumę 6,71 mld USD; o 28,6% więcej).

Jak podawał Ukrinform, według Państwowej Służby Statystycznej, w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku import towarów spadł o 11,0%, do kwoty  54,10 mld USD, eksport – o 1,7%, do sumy 49,21 mld USD.

prs


Źródło: Od początku roku eksport towarów wzrósł o 38% - Państwowa Służba Statystyczna

Może Ci się spodobać