Zysk banków w III kwartale przekroczył poziom sprzed kryzysu – NBU

Rentowność sektora bankowego w okresie lipiec-wrzesień 2021roku przekroczyła poziom sprzed kryzysu z analogicznego okresu 2019 roku i wyniosła 21,3 mld UAH.

Jak informuje Ukrinform, czytamy w opublikowanym przez Narodowy Bank „Przeglądzie sektora bankowego”.

„Zysk sektora bankowego w III kwartale wyniósł 21,3 mld UAH i był 1,5 razy wyższy niż w analogicznym okresie 2020 roku. W ciągu dziewięciu miesięcy zysk sektora wyniósł 51,4 mld UAH. Jest to wolumen wyższy niż w analogicznym okresie okres przedkryzysowy 2019” – głosi komunikat.

Rentowność jest napędzana przez stały wzrost efektywności operacyjnej i znaczne obniżenie kosztów rezerw.

Zwraca się uwagę, że roczna dynamika wyniku odsetkowego netto była najwyższa w dekadzie. Wynik z tytułu opłat i prowizji nadal rósł w szybkim tempie. Jednocześnie odpisy na rezerwy kredytowe zmniejszyły się prawie o połowę w ujęciu rocznym.

Jak podawał Ukrinform, w III kwartale 2020 roku wynik finansowy netto banków wyniósł 13,8 mld UAH, czyli 1,8 razy więcej niż wII kwartale 2020 roku i o 20% mniej w porównaniu z III kwartałem 2019 roku.

prs


Źródło: Zysk banków w III kwartale przekroczył poziom sprzed kryzysu - NBU

Może Ci się spodobać