Banki zwiększają kredytowanie sektora realnego – Danyłyszyn

W październiku wolumen kredytów dla sfery realnej gospodarki nadal rósł.

Jak donosi korespondent Ukrinformu, przewodniczący Rady NBU Bohdan Danyłyszyn poinformował o tym na Facebooku.

„Według danych operacyjnych Narodowego Banku Ukrainy w październiku kredyty udzielane przez banki dla realnego sektora gospodarki nadal rosły” – napisał Danyłyszyn.

W szczególności powiedział, że wielkość kredytów w hrywnie dla sektora w ciągu ostatniego miesiąca wzrosła o 1,2%. Wzrosły również kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w walutach obcych (+2,4% miesięcznie w przeliczeniu na dolary), co według Danyłyszyna wynika z poprawy wypłacalności kredytobiorców, którzy mają dochody w walutach obcych, przy sprzyjających warunkach cenowych na rynkach zagranicznych.

W sumie w ciągu ostatniego roku (w porównaniu do października 2020 roku) kredyty w hrywnie dla osób prawnych i osób fizycznych na Ukrainie wzrosły o ponad 20%, co biorąc pod uwagę inflację (10,9% r/r w październiku) oznacza: realne stopy procentowe wzrostu ceny kredytów w hrywnie osięgnęły 10%.

Oprocentowanie nowych kredytów w październiku wzrosło z 9,1% do 9,5% w skali roku w sektorze kredytów korporacyjnych oraz z 33,7% do 33,9% w skali roku w segmencie detalicznym.

„Oprocentowanie depozytów zarówno korporacyjnych, jak i indywidualnych nie uległo zmianie, co wskazuje na wzrost marży odsetkowej banków. Tendencja wzrostowa oprocentowania operacji bankowych prawdopodobnie się nasili, odzwierciedlając z opóźnieniem efekt wzrostu stopy dyskontowej NBU (z 6% na początku roku do 8,5%)” – dodał Danyłyszyn.

Jak informował Ukrinform, od dnia 5 marca Narodowy Bank Ukrainy podwyższył stopę dyskontową z 6% do 6,5% w skali roku; 16 kwietnia liczba ta wzrosła do 7,5%, a od dnia 23 lipca do 8%. Od 10 września stopa refinansowania wynosi 8,5% w skali roku.

prs


Źródło: Banki zwiększają kredytowanie sektora realnego - Danyłyszyn

Może Ci się spodobać