Wenediktowa spotkała się z sekretarz generalną Rady Europy – rozmawiali o reformie i walce z korupcją

Prokurator Generalny Ukrainy Iryna Wenediktowa omówiła z sekretarz generalną Rady Europy Marią Pejčinović Burić osiągnięcia w reformie prokuratury i walce z korupcją.

Spotkanie odbyło się w Strasburgu, informuje Ukrinform powołując się na służbę prasową Prokuratury Generalnej .

„Na najwyższym szczeblu omówiono dorobek w reformie prokuratury, w szczególności wznowienie kadrowe i przywrócenie organów samorządu prokuratorskiego, a także stworzenie podstaw dla właściwego organu do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych przeciwko prokuratorom” – czytamy w oświadczeniu.

Prokurator Generalny podziękowała Radzie Europy za pomoc w przekształceniu instytucji i wdrażaniu najlepszych praktyk międzynarodowych, w szczególności za pomoc w opracowaniu Strategii Rozwoju Prokuratury, udział w opracowaniu koncepcji wymiaru sprawiedliwości i egzekwowania Prawa Karnego oraz wsparcie eksperckie szeregu inicjatyw legislacyjnych.

Według Wenediktowej teraz ważne jest zachowanie osiągniętych rezultatów.

„Biuro Prokuratora Generalnego, wraz z partnerami międzynarodowymi, w szczególności przy wsparciu Rady Europy, opracowało nowy Kodeks Etyki Zawodowej i Postępowania Prokuratora i inne ważne dokumenty oraz pracuje nad poprawą procedur dyscyplinarnych – walczy o instytucjonalną niezależność prokuratury, jak i niezależność i autonomię każdego prokuratora” – powiedziała.

Prokurator Generalny podkreśliła, że społeczeństwo chce, aby prokuratura była uczciwa, niezależna i skuteczna, a zaufanie ludzi jest kluczem do sukcesu.

„Prokuratura ukraińska jest otwarta na współpracę i pożyczanie doświadczeń. Instytucja w stylu europejskim to ambitny cel, do którego już śmiało zmierzamy” – powiedziała.

Rozmówcy poruszyli także temat intensyfikacji walki z korupcją.

Ponadto Wenediktowa poinformował Pejčinović Burić o innych ważnych obszarach rozwoju i pracy Prokuratury Ukrainy. W szczególności chodziło o rozszerzenie praktyki specjalizacji prokuratorów w priorytetowych obszarach: ściganie zbrodni wojennych, przeciwdziałanie cyberprzestępczości, ochrona środowiska, walka z przemocą w rodzinie.

Sekretarz Generalna Rady Europy zadeklarowała gotowość dalszego wspierania ukraińskiej prokuratury w reformie.

av


Źródło: Wenediktowa spotkała się z sekretarz generalną Rady Europy – rozmawiali o reformie i walce z korupcją

Może Ci się spodobać