Gabinet Ministrów przeznaczył kolejne 3,5 mld na budowę i utrzymanie dróg lokalnych

Gabinet Ministrów przeznaczył dodatkowo 3,5 mld UAH na budowę, remont, przebudowę i utrzymanie dróg lokalnych, ulic i dróg gminnych.

Jak donosi korespondent Ukrinformu, na posiedzeniu dnia 3 listopada rząd przyjął odpowiednie rozporządzenie z poprawkami w ciągu jednego dnia.

Zgodnie z treścią noty wyjaśniającej do zarządzenia, dodatkowa dotacja jest rozdzielana z powodu przekroczenia dochodów państwowego funduszu drogowego w 2021 roku. Przewiduje się, że 10% całkowitej kwoty dodatkowych dotacji zostanie skierowane do budżetu miasta Kijowa, 90% – do budżetów lokalnych (z wyjątkiem Kijowa), w zależności od długości dróg publicznych o znaczeniu lokalnym pozostających pod nadzorem odpowiednich jednostek administracyjno-terytorialnych według stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku.

Jak podawał Ukrinform, w budżecie na 2021 rok przewidziano 150 mld hrywien na rozwój infrastruktury drogowej w ramach programu Duże Budownictwo.

prs


Źródło: Gabinet Ministrów przeznaczył kolejne 3,5 mld na budowę i utrzymanie dróg lokalnych

Może Ci się spodobać