Według stanu na koniec września dług publiczny Ukrainy wyniósł 92 miliardy dolarów – Ministerstwo Finansów

Łączny dług publiczny i gwarantowany przez państwo na koniec września wyniósł 2445,52 mld UAH, czyli 92,02 mld USD.

Według Ukrinformu poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Finansów.

„Według stanu na koniec września 2021 r. całkowity dług publiczny i gwarantowany przez państwo Ukrainy w ekwiwalencie w walucie krajowej wyniósł 2,445,52 mld UAH (92,02 mld USD w ekwiwalencie w walucie obcej). W porównaniu z poprzednim miesiącem, dług publiczny i gwarantowany przez państwo zmniejszył się w ekwiwalencie w walucie krajowej o 39,8 mld UAH i o 510 mln USD w przeliczeniu na dolary” – głosi komunikat.

Jednocześnie dług publiczny zmniejszył się o 31,1 mld UAH (o 296 mln USD w dolarach), a dług gwarantowany przez rząd o 8,7 mld UAH (o 213 mln USD).

Ministerstwo przedstawiło szczegółowe statystyki dotyczące długu publicznego.

I tak na koniec września dług publiczny wyniósł 2168,82 mld UAH (81,61 mld USD), z czego 45,5% to dług krajowy (OWGZ), a 54,5% to dług zewnętrzny państwa. Na to z kolei składają się pożyczki od międzynarodowych organizacji finansowych (22,4% całkowitego długu publicznego), euroobligacje (28,2%) i inne zadłużenie zewnętrzne (3,9%).

Udział długu publicznego w hrywnach na koniec września 2021 r. wzrósł do 40,2%.

W okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wpłaty na spłatę długu publicznego wyniosły 357,4 mld UAH, a na obsługę 110,1 mld UAH.

Zwraca się uwagę, że we wrześniu 2021 r. Ministerstwo Finansów przeprowadziło 23 przetargi na plasowanie obligacji skarbowych, a do budżetu państwa wpłynęło 20,7 mld UAH. Ponadto we wrześniu do budżetu państwa wpłynęła część środków alokacyjnych z MFW SDR w wysokości 1 mld SDR, czyli około 37,9 mld UAH.

We wrześniu 2021 r. Ministerstwo Finansów wykupiło trzecią serię zagranicznych obligacji skarbowych wyemitowanych podczas restrukturyzacji w 2015 r., a także trzecią i ostatnią emisję zagranicznych obligacji skarbowych gwarantowanych przez Stany Zjednoczone. Łączna kwota płatności z tych instrumentów wyniosła ponad 2,3 miliarda dolarów  USA.

Jak podawał Ukrinform, według Ministerstwa Finansów, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. dług publiczny i gwarantowany przez państwo Ukrainy wynosił 2 551,88 mld UAH, czyli 90,25 mld USD.

Wpłaty na spłatę długu publicznego w okresie styczeń-sierpień 2021 r. wyniosły 283 mld UAH (99,5% zaplanowanych), płatności za usługi – 87,1 mld UAH (91,2% zaplanowanych).

prs


Źródło: Według stanu na koniec września dług publiczny Ukrainy wyniósł 92 miliardy dolarów - Ministerstwo Finansów

Może Ci się spodobać