Niezawisłość Banku Narodowego: Stefanczuk podpisał dwie ustawy

Przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk podpisał dwie ustawy o Banku Narodowym, które mają fundamentalne znaczenie dla dalszej współpracy Ukrainy z MFW.

Mówimy o ustawie nr 5853 „O zmianie art. 33 Kodeksu Budżetowego Ukrainy w sprawie wyjaśniania informacji przekazanych przez Narodowy Bank Ukrainy w celu sporządzenia deklaracji budżetowej”, informuje Ukrinform.

Dokument wprowadza zmiany do art. 33 Kodeksu Budżetowego Ukrainy dotyczące wykazu informacji, które Bank Narodowy musi corocznie przedkładać Prezydentowi, Radzie Najwyższej i Gabinetowi Ministrów Ukrainy.

Bank Narodowy musi corocznie (do 1 marca br.) przekazywać Gabinetowi Ministrów, a także Prezydentowi i Radzie Najwyższej informację o przybliżonej prognozie części zysku do podziału, która będzie przekazywana do budżet państwa. Ustalono, że takie informacje są przekazywane przez Narodowy Bank wyłącznie w celach informacyjnych.

Ustawa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu, nie wcześniej jednak niż z dniem wejścia w życie ustawy „O zmianie niektórych ustaw Ukrainy w określonych sprawach działalności Narodowego Banku Ukrainy”.

Ponadto Stefanczuk podpisał ustawę „O zmianie artykułu 3 Ustawy Ukrainy” o zamówieniach publicznych „w sprawie zakupu usług prawnych przez Narodowy Bank Ukrainy” (nr 5852).

Zgodnie z treścią dokumentu, na liście spraw nieobjętych ustawą o zamówieniach publicznych znalazły się obecnie zakup przez Narodowy Bank Ukrainy usług prawnych w celu reprezentowania jego interesów przed organami państw obcych, a także związanych z ochroną jego praw i interesów w okresie rozstrzygania sporów, rozpatrywanych w zagranicznych organach sądowych spraw, w których uczestniczy Narodowy Bank Ukrainy.

Oczekuje się, że wdrożenie ustawy przyczyni się do właściwej reprezentacji interesów NBU w zagranicznych organach sądowych.

Dokumenty zostały przesłane Prezydentowi do podpisu.

Jak informował wcześniej Ukrinform, Rada Najwyższa przyjęła odpowiednie akty ustawodawcze 19 października 2021 r.

prs


Źródło: Niezawisłość Banku Narodowego: Stefanczuk podpisał dwie ustawy

Może Ci się spodobać