Na Ukrainie zebrano już ponad 56 mln ton zboża

Na Ukrainie, według stanu na 21 października 2021 r., zebrano zboże i rośliny strączkowe z powierzchni 12,2 mln ha, co stanowi 76% prognozowanego areału; wymłócono 56,3 mln ton zboża.

Według Ukrinformu poinformowało o tym Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywnościowej.

„Wciąż trwają zbiory zbóż i roślin strączkowych, które przeprowadzono na powierzchni 12,2 mln ha, czyli 76% prognozy, z plonem 46,2 kwintali z hektara, wymłócono 56,3 mln ton zboża” – podano w oświadczeniu.

Należy zauważyć, że zboże przede wszystkim zostało wymłócone w obwodzie odeskim – prawie 4,5 mln ton, w obwodzie charkowskim – 4,4 mln ton, w obwodzie dniepropietrowskim – 4,3 mln ton. Najwyższy plon występuje w obwodzie chmielnickim ze wskaźnikiem 61,1 q / ha.

W szczególności kukurydza została wymłócona z powierzchni 1,7 miliona hektarów (uprzątnięto 32% areałów), uzyskano prawie 11,2 miliona ton ziarna z plonem 63,4 q / ha. Większość obszarów obrobili rolnicy obwodu nikołajewskiego – 87% prognozowanych, a najwyższy plon kukurydzy uzyskali rolnicy obwodu chmielnickiego – 110,6 q / ha.

Również w 15 obwodach zebrano już grykę – wymłócono ją z powierzchni 78,5 tys. ha (uprzątnięto 94% areałów), ogólnie wymłócono 106,7 tys. ton z plonem 13,6 q / ha. Najwyższy plon zarejestrowano w obwodzie winnickim – 15,9 q / ha.

Według Ministerstwa Polityki Agrarnej zakończono już zbiór prosa (uprzątnięto 98% areałów ). Do tej pory wymłócono 179 tysięcy ton tej uprawy z plonem 23,4 q / ha.

Jak informowaliśmy, w tym roku Ukraina zebrała 60% pszenicy spożywczej, czyli 19,8 mln ton i 40% technicznej (przeznaczonej na paszę), czyli 13,2 mln ton. Według ministra polityki rolnej Romana Leszczenki planowane jest wysłanie za granicę 9,6 mln ton zbóż paszowych, a łączny eksport zbóż może osiągnąć 24,4 mln ton. Pod względem finansowym przyniesie to państwu około 6 miliardów dolarów przychodu.

5 lipca podpisano Porozumienie pomiędzy Ministerstwem Polityki Agrarnej i Żywnościowej Ukrainy a uczestnikami rynku zbożowego na rok gospodarczy 2021/2022 (RG), a 19 października – Aneks do Porozumienia. Załącznik określa maksymalne wolumeny eksportu pszenicy na poziomie 25,3 mln ton.

prs


Źródło: Na Ukrainie zebrano już ponad 56 mln ton zboża

Może Ci się spodobać