W rankingu partii „Solidarność Europejska” dogoniła „Sługę Narodu”

Partie „Solidarność Europejska”, „Sługa Narodu”, „Batkiwszczyna” i „Platforma Opozycyjna – Za Życie” dostałyby się do Rady Najwyższej, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę.

Świadczą o tym wyniki ankiety przeprowadzonej w dniach 15-18 października przez Międzynarodowy Instytut Socjologii w Kijowie, donosi Ukrinform.

Tym samym, gdyby te partie wzięły udział w wyborach do Rady Najwyższej Ukrainy, 13,9% wszystkich respondentów i 15,7% tych, którzy zdecydowali się jak głosować, poparłoby „Europejską Solidarność”. Na „Sługę Narodu” oddałoby głos odpowiednio 13,7% i 15,5%. „Batkiwszczyna” otrzymałaby 12% i 13,6% głosów, a „OPZŻ” – 11,5% i 13%.

Dalej są „Siła i Honor” (7,6% i 8,6%), „Nasi” (5% i 5,7%), RPL (4,9% i 5,6%), „Ukraińska Strategia Hrojsmana” (4,9% i 5,6%) i Partia „Swoboda” 3,9% i 4,4%.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na losowej próbie numerów telefonów komórkowych. Wzięło w nim udział 1200 respondentów ze wszystkich regionów Ukrainy (z wyjątkiem Autonomicznej Republiki Krymu).

W obwodach ługańskim i donieckim sondaż przeprowadzono tylko na terenie kontrolowanym przez władze ukraińskie. Próba jest reprezentatywna dla dorosłej populacji (18 lat i starszej). Błąd statystyczny próby nie przekracza: 3,2% dla wskaźników bliskich 50%, 2,7% dla wskaźników bliskich 25%, 2,1% – dla wskaźników bliskich 12%, 1,4% – dla wskaźników zbliżonych do 5%.

av


Źródło: W rankingu partii „Solidarność Europejska” dogoniła „Sługę Narodu”

Może Ci się spodobać