Narodowy Bank Ukrainy wymienił główne zagrożenia dla gospodarki

Narodowy Bank uważa, że ​​wzmocnienie kwarantanny i skok inflacyjny na świecie niosą ze sobą kluczowe zagrożenia dla gospodarki.

Prezes Narodowego Banku Kirył Szewczenko powiedział o tym na briefingu, donosi korespondent Ukrinformu.

„Kluczowe zagrożenia dla gospodarki to znaczny wzrost kwarantanny na Ukrainie i na świecie, a także bardziej dotkliwy i znaczący niż oczekiwano skok inflacyjny na świecie” – powiedział Szewczenko.

Według niego wzrost zachorowalności na tle niskiego poziomu szczepień na Ukrainie może grozić zaostrzeniem kwarantanny i znacznym spowolnieniem aktywności gospodarczej. Jednocześnie, w przeciwieństwie do zeszłorocznej kwarantanny, negatywny wpływ będzie większy na podaż niż na popyt, co może spowodować wzrost presji proinflacyjnej.

Ponadto dłuższy niż oczekiwano wzrost cen na świecie wywrze presję na ceny krajowe.

„Inne zagrożenia o charakterze proinflacyjnym pozostają aktualne, w szczególności gwałtowne pogorszenie warunków wymiany handlowej i odpływ kapitału z krajów o rynkach wschodzących, a także eskalacja konfliktu zbrojnego z Rosją” – powiedział Szewczenko.

Jak podawał Ukrinform, w ciągu ostatniego dnia na Ukrainie zarejestrowano 22415 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa COVID-19.

Latem Narodowy Bank Ukrainy założył, że nowe szczepy koronawirusa, w szczególności Delta, szybko rozprzestrzeniające się na całym świecie  mogą spowodować nowe straty dla ukraińskiej gospodarki. Według szacunków Narodowego Banku ujemny wkład wszystkich ograniczeń kwarantannowych wprowadzonych w I półroczu 2021 roku do rocznego realnego PKB wyniósł około 0,6 pkt proc.

prs


Źródło: Narodowy Bank Ukrainy wymienił główne zagrożenia dla gospodarki

Może Ci się spodobać