Blokada misji OBWE – UE wzywa Rosję do wpływania na kontrolowanych przez nią bojowników

Unia Europejska potępia utrudnianie pracy SMM OBWE w regionie Doniecka, który nie jest pod kontrolą rządu Ukrainy, i wzywa Rosję do zapewnienia zniesienia wszelkich ograniczeń w pracy Misji.

Jak informuje korespondent Ukrinformu, wynika to z oświadczenia Unii Europejskiej w sprawie trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę i nielegalnej okupacji Krymu, wydanego podczas posiedzenia Stałej Rady OBWE w Wiedniu.

„Unia Europejska potępia niedawne działania przeciwko Specjalnej Misji Obserwacyjnej. Jesteśmy zszokowani poważnymi ograniczeniami swobody przemieszczania się SMM, w tym zakazem opuszczania przez obserwatorów SMM swoich pomieszczeń w pozarządowych rejonie donieckiego obwodu. Ograniczenia te są całkowicie nie do przyjęcia, ponieważ bezpieczeństwo obserwatorów SMM ma ogromne znaczenie i nie powinno być zagrożone” – czytamy w oświadczeniu.

UE podkreśliła, że aby wypełnić swój mandat, SMM musi uzyskać „bezpieczny i nieskrępowany dostęp do całej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, w tym do obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego, które czasowo nie są kontrolowane przez rząd”.

„Było to ważne postanowienie zarówno Porozumień mińskich, jak i konkluzji szczytu normandzkiego w Paryżu w grudniu 2019 r., którego Rosja jest również sygnatariuszem. Wzywamy Rosję do wykorzystania jej wielkiego wpływu na wspierane przez nią siły zbrojne w celu zapewnienia natychmiastowego zniesienia wszelkich ograniczeń swobody przemieszczania się SMM” – powiedziała Unia Europejska.

Przypomnijmy, 15 października rosyjska administracja okupacyjna w Doniecku zorganizowała „protest” przed hotelem Park Inn, w którym mieszkają członkowie OBWE SMM, krytykując działania SMM, w szczególności dotyczące zatrzymania obywatela Rosji 13 października w okolicach Złotego. Spotkanie to uniemożliwiło jakikolwiek ruch patroli do i z siedziby.

17 października rosyjscy bojownicy zablokowali wyjście z bazy patrolowej SMM OBWE w tymczasowo okupowanej miejscowości Gorłówka i zabronili obserwatorom opuszczenia hotelu. Obserwatorzy OBWE zostali poinformowani, że będą mogli opuścić hotel dopiero po uwolnieniu zatrzymanego 13 października bojownika. Misja wznowiła patrolowanie z wysuniętej bazy patrolowej w Gorłówce po południu 18 października.

20 października przewodnicząca OBWE , szwedzka minister spraw zagranicznych Ann Linde i sekretarz generalna OBWE Helga Maria Schmid we wspólnym oświadczeniu wezwały w środę do usunięcia przeszkód w swobodnym przemieszczaniu się Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie w obszarach nie kontrolowanych przez rząd ukraiński.

av


Źródło: Blokada misji OBWE - UE wzywa Rosję do wpływania na kontrolowanych przez nią bojowników

Może Ci się spodobać