Poprawiły się oczekiwania biznesowe przedsiębiorców – NBU

W III kwartale indeks oczekiwań biznesowych przedsiębiorstw wzrósł na tle lepszych szacunków całkowitej sprzedaży własnej produkcji, kosztów inwestycji budowlanych oraz liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwach.

Według Ukrinformu świadczą o tym wyniki ankiety wśród kierownictwa firm, którą Narodowy Bank przeprowadził w III kwartale 2021 roku, informuje służba prasowa regulatora.

„Wskaźnik oczekiwań biznesowych przedsiębiorstw wzrósł do 114,3% z 112,3% w II kwartale. Było to spowodowane głównie poprawą szacunków całkowitej sprzedaży produkcji własnej, kosztów inwestycji budowlanych oraz liczby pracowników w przedsiębiorstwach, która jest prognozowana przez menedżerów po raz pierwszy od trzeciego kwartału 2019 r.” – głosi komunikat.

Trzeci kwartał z rzędu przedsiębiorstwa znacząco poprawiły swoje oczekiwania dotyczące wzrostu produkcji towarów i usług na Ukrainie w najbliższych 12 miesiącach. Saldo odpowiedzi wzrosło do 21,6% z 15,9% w II kwartale 2021 r.

Przedsiębiorstwa wszystkich rodzajów i obszarów działalności, wielkości pod względem liczby zatrudnionych oraz zdecydowana większość regionów spodziewa się wzrostu wielkości produkcji.

Trzeci kwartał z rzędu poprawiły się również oczekiwania biznesu dotyczące kursu hrywny. Średnia wartość kursu, której ankietowani oczekują za 12 miesięcy, to 28,50 UAH / USD (w poprzednim kwartale – 28,71 UAH / USD). Udział przedsiębiorstw, które uważają, że kurs będzie oscylował w granicach od 26,01 UAH/USD do 28,00 UAH / USD wzrósł z 25,1% do 34,4%.

Oczekiwania inflacyjne pogorszyły się po poprawie przez dwa kwartały z rzędu: w trzecim kwartale oczekiwana roczna inflacja wyniosła 7,8%, wobec 7,2% w poprzednim kwartale.

Menedżerowie poprawili swoje pozytywne oceny bieżącej sytuacji finansowo-ekonomicznej własnych przedsiębiorstw: saldo odpowiedzi wyniosło 7,0% wobec 6,0% w II kwartale. Oceny przedsiębiorstw dotyczące zmian własnej kondycji finansowej w najbliższych 12 miesiącach pozostają pozytywne. Największe pozytywne oczekiwania przedstawiają przedsiębiorstwa handlowe i rolnicze.

Udział firm planujących zaciągać kredyty na Ukrainie w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrósł po raz pierwszy od początku roku i wyniósł 40,4% wobec 36,9% w II kwartale.

Badanie kwartalne zostało przeprowadzone w dniach od 3 sierpnia 2021 roku do 2 września. W badaniu wzięło udział 690 przedsiębiorstw z 22 obwodów kraju (z wyłączeniem czasowo okupowanego terytorium Autonomicznej Republiki Krymu oraz obwodów donieckiego i ługańskiego). Wśród badanych przedsiębiorstw 18,3% to przedsiębiorstwa przemysłu przetwórczego, 20,7% – handlu hurtowego i detalicznego, 14,9% – rolnictwo, 13,3% – transport i łączność, 6,8% – górnictwo, 4,8% – zaopatrzenie w energię i wodę, 3,2% – budownictwo, 18,0% – inne.

prs


Źródło: Poprawiły się oczekiwania biznesowe przedsiębiorców - NBU

Może Ci się spodobać