Marczenko nazwał ustawę „budżetową” realną do wykonania

Finalizując projekt ustawy o budżecie państwa na 2022 r. do pierwszego czytania, udało się znaleźć dodatkowe źródła finansowania wydatków w wysokości 6,5 mld UAH.

Minister finansów Serhyj Marczenko powiedział o tym w swoim wystąpieniu w Radzie Najwyższej podczas pierwszego czytania projektu ustawy o budżecie państwa – informuje korespondent Ukrinformu.

„Mówimy o dodatkowym zasobach na rozwój terytoriów, wsparciu ważnych projektów infrastrukturalnych (w tym rozwoju lotnisk), działaniach antycovidowych, programach rozwoju sfery społecznej i kulturalnej” – powiedział Marczenko.

Zdaniem ministra projekt budżetu państwa na przyszły rok jest realistyczny i wyważony.

Według niego dokument został zatwierdzony przez przedstawicieli Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którzy obecnie pracują w naszym kraju.

Jednocześnie posłowie podkreślili konieczność gruntownej rewizji ustawy budżetowej do drugiego czytania – w szczególności pod kątem minimalizacji wpływu na gospodarkę i społeczeństwo rekordowego wzrostu kosztów surowców energetycznych.

Walery Packan, przewodniczący Izby Obrachunkowej Ukrainy, dość krytycznie ocenił aktualną wersję dokumentu.

„Niestety wydatki budżetowe dla poszczególnych administratorów nie spełniają limitów wyznaczonych w Deklaracji Budżetowej. Rząd prognozuje wzrost PKB na poziomie 3,8%. W naszych szacunkach jest to zbyt optymistyczne. Dynamika głównych wskaźników ekonomicznych tego roku, tendencje na światowych rynkach wskazują, że taki wzrost może być przesacowany. Październikowe pogorszenie prognoz rozwoju ukraińskiej gospodarki podane przez MFW tylko potwierdza ten fakt” – ostrzega Packan.

Według niego w efekcie wzrasta ryzyko niedoboru środków budżetowych w określonych kwotach, co może zwiększyć presję na system budżetowy.

Packan wezwał także do przemyślanych działań w obszarze pożyczek rządowych. Przecież 571 mld UAH kredytów zaplanowanych na przyszły rok zostanie w całości wykorzystanych na spłatę i obsługę długu publicznego. To prawie jedna trzecia wszystkich wpływów budżetowych.

„Istnieje ryzyko, że planowanych kredytów nie uda się pozyskać w terminie i w całości. W sumie do końca 2022 r. zadłużenie wzrośnie do 3,1 bln hrywien, po wzroście o 178 mld hrywien w ciągu roku ( 4,4 tys. na każdego obywatela)” – podkreślił szef Izby Obrachunkowej.

Jak podawał Ukrinform, projekt budżetu państwa na 2022 r. przewiduje wzrost PKB o 3,8%, inflację na poziomie 6,2% i kurs dolara na poziomie 28,6 hrywien za dolara, a deficyt budżetowy zmniejszy się w przyszłym roku do 3,5%.

prs


Źródło: Marczenko nazwał ustawę „budżetową” realną do wykonania

Może Ci się spodobać