Jak Ukraińcy traktują rezygnację Razumkowa

8% ankietowanych Ukraińców pozytywnie ocenia rezygnację Dmytra Razumkowa z funkcji Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy.

Świadczą o tym wyniki ankiety przeprowadzonej w dniach 15-18 października przez Międzynarodowy Instytut Socjologii w Kijowie, donosi Ukrinform.

Według sondażu 8% respondentów ma pozytywne nastawienie do rezygnacji Razumkowa, 39,1% ma negatywne nastawienie. Kolejne 44,1% respondentów jest wobec tego obojętnych.

Jednocześnie większość badanych – 57,2% – uważa, że rezygnacja Razumkowa niczego nie zmieni. Jednocześnie 24,3% postrzega to jako przekształcenie parlamentu w „posłuszny instrument Kancelarii Prezydenta”, a 6,6% oczekuje przyspieszenia reform w kraju.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na losowej próbie numerów telefonów komórkowych. Wzięło w nim udział 1200 respondentów ze wszystkich regionów Ukrainy (z wyjątkiem Autonomicznej Republiki Krymu).

W obwodach ługańskim i donieckim sondaż przeprowadzono tylko na terenie kontrolowanym przez władze ukraińskie. Próba jest reprezentatywna dla dorosłej populacji (18 lat i starszej). Błąd statystyczny próby nie przekracza: 3,2% dla wskaźników bliskich 50%, 2,7% dla wskaźników bliskich 25%, 2,1% – dla wskaźników bliskich 12%, 1,4% – dla wskaźników zbliżonych do 5%.

Przypomnijmy, na sesji plenarnej 7 października Rada Najwyższa odwołała Razumkowa ze stanowiska przewodniczącego Rady Najwyższej 284 głosami .

Były pierwszy wiceprzewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk został powołany na odpowiednie stanowisko 8 października.

av


Źródło: Jak Ukraińcy traktują rezygnację Razumkowa

Może Ci się spodobać