NBU usprawnia procedury nadzoru bankowego

Narodowy Bank Ukrainy, w ramach nadzoru zewnętrznego, będzie upoważniał pracownika (pracowników) regulatora do nadzorowania działalności banku.

Według Ukrinformu, donosi o tym służba prasowa NBU.

Innowacja wynika z dostosowania procedur nadzorczych do Ustawy Ukrainy z dnia 30 czerwca 2021 roku nr 1587-IX „O zmianie niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy dotyczących poprawy organizacji ładu korporacyjnego w bankach i innych zagadnień funkcjonowania Systemu Bankowego”, która zmienia artykuł 67 Ustawy Ukrainy „O bankach i działalności bankowej”.

Wprowadzone zmiany dotyczą: procedury nadzorowania działalności banku przez uprawnionego pracownika, jego uprawnień i praw, procedury zawiadamiania banku o upoważnieniu pracownika do sprawowania nadzoru nad działalnością banku, obowiązku uprawnionego pracownik do zapewnienia poufności informacji o banku i jego klientach, a także wymagania dotyczące stworzenia warunków pracy upoważnionego pracownika na terenie banku, przekazywanie upoważnionemu pracownikowi informacji, dokumentów, pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności banku .

Narodowy Bank Ukrainy zauważa, że ​​takie zmiany wzmocnią skuteczność nadzoru bankowego zorientowanego na ryzyko i monitorowanie działalności banku, co przyczyni się do terminowej reakcji na ewentualne negatywne tendencje.

Jednocześnie anulowano przepisy dotyczące wprowadzenia szczególnego reżimu kontroli działalności banku i powoływania kuratora.

Odpowiednie zmiany zawarte są w Uchwale Rady Nadzorczej Narodowego Banku Ukrainy z dnia 6 października 2021 roku pod numerem 102 „W sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu przeprowadzania przez Narodowy Bank Ukrainy nadzoru bankowego bez bezpośredniej obecności”, która weszła w życie w życie dnia 14 października 2021 roku.

prs


Źródło: NBU usprawnia procedury nadzoru bankowego

Może Ci się spodobać