Ministerstwo Gospodarki szacuje wzrost gospodarczy w okresie 8 miesięcy na 2,9%

Według wyliczeń Ministerstwa Gospodarki, w okresie styczeń – sierpień 2021 r. wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) wyniósł 2,9%.

Według Ukrinformu wynika to z sierpniowego badania aktywności gospodarczej, opublikowanego na stronie resortu.

Zwraca się uwagę, że według wyliczeń Ministerstwa Gospodarki w okresie 8 miesięcy 2020 r. PKB wzrósł o 2,9%, podczas gdy w okresie 7 miesięcy 2021 r. wzrost wyniósł 2,1%, a w okresie 8 miesięcy 2020 r. odnotowano spadek o 5,7 %.

Dodatni wkład w dynamikę złożonego wskaźnika produkcji (CIP) i PKB miał przemysł (zarówno ze względu na korzystną sytuację na zewnętrznych rynkach surowcowych, jak i kontynuację ożywienia popytu ze strony głównych odbiorców) oraz rolnictwo (ze względu na wyższe plony i wzrost powierzchni zbiorów w porównaniu z rokiem ubiegłym).

Branża budowlana wniosła również pozytywny wkład w rozwój gospodarki, m.in. dzięki uruchomieniu państwowego programu kredytów hipotecznych i aktywnego finansowania projektów Wielkiego Budownictwa, a także branży transportowej.

Jednocześnie Ministerstwo Gospodarki zwróciło uwagę, że obecny wzrost ożywienia nie pozwala mówić o pełnym pokryzysowym ożywieniu gospodarki.

„To wymaga o wiele więcej czasu” – powiedziano w ministerstwie. Ponadto na wewnętrzne ożywienie gospodarcze mają wpływ globalne zmiany i zagrożenia.

Jak podawał Ukrinform, według Państwowej Służby Statystycznej Produkt Krajowy Brutto (PKB) Ukrainy w drugim kwartale 2021 roku wzrósł o 5,7% w porównaniu z drugim kwartałem 2020 roku.

prs


Źródło: Ministerstwo Gospodarki szacuje wzrost gospodarczy w okresie 8 miesięcy na 2,9%

Może Ci się spodobać