MFW zmienił prognozę dla Ukrainy na lata 2021-2022

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu PKB Ukrainy o 0,5% w 2021 roku, ale nieznacznie poprawił prognozę na przyszły rok.

O tym czytamy w najnowszym przeglądzie MFW „World Economic Outlook”, który został oficjalnie przedstawiony we wtorek w Waszyngtonie, poinformował korespondent Ukrinformu.

Tak więc, według ekonomistów Funduszu, poziom realnego PKB na Ukrainie wzrośnie do 3,5% w 2021 roku i do 3,6% w 2022 roku. Dane te różnią się od poprzedniej prognozy MFW, opublikowanej w kwietniu. Potem miał wzrosnąć na poziom 4,0% w tym roku i 3,4% w następnym.

Jednocześnie MFW ocenił perspektywy Ukrainy w innych obszarach gospodarczych. W szczególności, według najnowszych szacunków, wskaźnik cen konsumpcyjnych na Ukrainie ma wzrosnąć do 9,5 w tym roku i 7,1 w następnym. W poprzedniej prognozie wskaźniki te kształtowały się odpowiednio na poziomie 7,9 i 6,8.

Saldo rachunku obrotów bieżących wyniesie „minus” 0,7 w 2021 roku i „minus” 2,4 w 2022 roku. Stopa bezrobocia na Ukrainie w tym roku wzrośnie do 9,7%, a nie do 8,6%, jak wynikało z kwietniowego raportu. Ponadto wskaźnik ten wzrósł o 0,3% i według prognozy w 2022 roku odpowiednio do 8,7% a nie do 8,4%, jak prognozowano wcześniej.

Jak poinformował Ukrinform, obecnie między MFW a Ukrainą funkcjonuje podpisany w czerwcu ubiegłego roku program finansowania Stand-By na kwotę około 5 mld USD. Kijów natychmiast otrzymał pierwszą transzę w wysokości około 2,1 mld USD, ale kolejne transze na Ukrainę jeszcze nie wpłynęły. NBU wyraził nadzieję, że obecny program Stand-By, zaprojektowany na 18 miesięcy, zostanie przedłużony o kolejne sześć do dziewięciu miesięcy. Teraz strona ukraińska negocjuje tę kwestię z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

prs


Źródło: MFW zmienił prognozę dla Ukrainy na lata 2021-2022

Może Ci się spodobać