Ukraina i Unia Europejska podpisały dwie kolejne umowy na szczycie w Kijowie

W wyniku dwudziestego trzeciego szczytu Ukraina-Unia Europejska w Kijowie podpisano umowę o przystąpieniu Ukrainy do programów Horyzont Europa i Kreatywna Europa w zakresie współpracy w dziedzinie sztuki, badań i nauki – donosi korespondent Ukrinform.

Dokumenty zostały podpisane w obecności Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela oraz Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen

Porozumienie o dostępie do programu Horyzont Europa zostało podpisane przez Ministra Edukacji i Nauki Serhija Szkarleta ze strony ukraińskiej oraz Wysokiego Przedstawiciela UE Josepa Borrella ze strony europejskiej.

Dokument z programu „Kreatywna Europa” z Ukrainy podpisała wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna, a ze strony europejskiej – Wysoki Przedstawiciel UE – Josep Borrell

„Horyzont Europa” ma na celu wspieranie badań, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspólne projekty międzynarodowe oraz udział w programach wymiany z krajami Unii Europejskiej.

Partnerstwa w ramach programu „Horyzont Europa” to inicjatywy, które funkcjonują jako odrębne podprogramy z własnym budżetem i mają na celu współpracę między instytucjami prywatnymi i publicznymi (instytucjami badawczymi, uczelniami, fundacjami publicznymi i prywatnymi, organizacjami publicznymi itp.).

„Kreatywna Europa” CREA to program Unii Europejskiej, który wspiera sektor kultury, kreatywny i audiowizualny. Jego celem jest finansowanie projektów i inicjatyw, których celem jest wzmocnienie różnorodności kulturowej oraz sprostanie potrzebom i wyzwaniom sektora kultury i sektorów kreatywnych . Ponadto nowy program promuje i wspiera odbudowę tych gałęzi przemysłu, wykorzystanie technologii cyfrowych, przyjazność dla środowiska, elastyczność, adaptacyjność i włączenie społeczne.

Celem programu „Kreatywna Europa” jest ochrona, rozwój i promocja europejskiej różnorodności kulturowej i językowej, a także dziedzictwa; zwiększenie konkurencyjności i potencjału gospodarczego sektorów CREA, w szczególności sektora audiowizualnego.

Cele programu: wzmocnienie współpracy artystycznej i kulturalnej na poziomie europejskim; wspieranie tworzenia prac i utworów europejskich; wzmocnienie gospodarczego, społecznego i międzynarodowego wymiaru europejskich CREA; promowanie innowacji i mobilności; zachęcanie do współpracy organizacji w obszarach innowacji, zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności; wspieranie międzysektorowych działań w zakresie innowacji i współpracy, a także zróżnicowanego, niezależnego i wielonarodowego środowiska medialnego/umiejętności korzystania z mediów, a tym samym wspieranie wolności wypowiedzi artystycznej, dialogu międzykulturowego i integracji społecznej.

Ponadto „Kreatywna Europa” zachęca do opracowywania i rozpowszechniania najlepszych praktyk, które przyczyniają się do realizacji kluczowych priorytetów Komisji Europejskiej, takich jak „Green deal”, integracja i równowaga płci.

Wcześniej podczas szczytu Ukraina i Unia Europejska podpisały porozumienie o wspólnej przestrzeni lotniczej.

Przypomnijmy, 12 października odbywa się 23. szczyt Ukraina-Unia Europejska.

av


Źródło: Ukraina i Unia Europejska podpisały dwie kolejne umowy na szczycie w Kijowie

Może Ci się spodobać