Niemiecka Bawaria jest zainteresowana dostawami wodoru z Ukrainy

Ukraina i Niemcy są gotowe pogłębić współpracę w zakresie rozwoju i wdrażania technologii wodorowych, a także ewentualnych dostaw wodoru do Bawarii.

Według Ukrinformu, wiceminister energetyki Julia Podkomornaja powiedziała o tym podczas spotkania z minister stanu ds. Europy i stosunków międzynarodowych landu Melanie Guml, podała służba prasowa Ministerstwa Energetyki.

Podkomornaja zaznaczyła, że Ukraina postrzega Niemcy jako strategicznego partnera o dużym potencjale pogłębiania współpracy, zwłaszcza w ramach ukraińsko-niemieckiego partnerstwa energetycznego.

 „Ministerstwo Energetyki pracuje nad opracowaniem ram regulacyjnych dla rozwoju produkcji i wykorzystania wodoru na Ukrainie z uwzględnieniem międzynarodowych doświadczeń i standardów. Ukraina dąży do stworzenia pełnego cyklu gospodarki wodorowej, która obejmuje produkcję, transport, magazynowanie i zużycie wodoru” – powiedziała wiceminister energetyki.

Strony dyskutowały o wzmocnieniu współpracy w zakresie badań naukowych, wprowadzeniu programów naukowych na poziomie uczelni wyższych, wyspecjalizowanych instytutów naukowych, wykorzystaniu niemieckich doświadczeń do opracowania strategii wodorowej, a także możliwości dostaw wodoru do Bawarii.

 „Jesteśmy na etapie badań, oceniamy możliwości produkcji i transportu wodoru i chętnie podejmiemy współpracę w zakresie wymiany badań” – powiedziała Podkomornaja.

Jak podawał Ukrinform, 22 sierpnia 2021 roku ukraiński Naftogaz i niemiecki dostawca gazu RWE Supply & Trading podpisały memorandum w zakresie gospodarki wodorowej.

Obecnie na Ukrainie trwają aktywne prace nad opracowaniem Strategii rozwoju energetyki wodorowej na Ukrainie do 2030 roku z udziałem ekspertów krajowych i autorytatywnych ekspertów międzynarodowych, w szczególności przy wsparciu Banku Światowego.

prs


Źródło: Niemiecka Bawaria jest zainteresowana dostawami wodoru z Ukrainy

Może Ci się spodobać