Izba Obrachunkowa zatwierdziła Konkluzję w sprawie wyników wykonania budżetu

Izba Obrachunkowa swoją decyzją zatwierdziła Konkluzję w sprawie wyników wykonania preliminarza Rady Najwyższej Ukrainy w okresie styczeń-sierpień 2021 roku i niezwłocznie przekazała go deputowanym ludowym.

Poinformowała o tym wiceprzewodnicząca frakcji parlamentarnej Sługa Narodu Jewhenia Krawczuk na Facebooku, donosi Ukrinform.

„Wczoraj, 5 października, Izba Obrachunkowa swoją decyzją zatwierdziła Konkluzję w sprawie wyników wykonania preliminarza Rady Najwyższej Ukrainy w okresie styczeń-sierpień 2021 roku i niezwłocznie przekazała go deputowanym ludowym. Dziękuję członkom Izby Obrachunkowej za ich szybką pracę” – napisano.

Jak poinformował Ukrinform, 2 października posłowie frakcji Sługi Narodu zebrali niezbędne 150 podpisów, aby zainicjować odwołanie Przewodniczącego Rady Najwyższej Dmitrija Razumkowa. Stało się to w ramach dwudniowej sesji wizytacyjnej frakcji SN w Truskawcu. Według przewodniczącej frakcji SN Julii Paliychuk, z inicjatywy deputowanych ludowych zebrano 197 podpisów, aby odwołać Razumkowa ze stanowiska przewodniczącego parlamentu.

4 października, na sugestię przewodniczącego frakcji parlamentarnej Sługa Narodu Davida Arachamii, wszczęto procedurę odwołania Razumkowa ze stanowiska przewodniczącego Rady Najwyższej.

Deputowani ludowi na sesji plenarnej 5 października odsunęli Razumkowa od prowadzenia sesji plenarnych parlamentu na dwa dni. Odpowiednią decyzję poparło 240 deputowanych ludowych.

Ponadto poparli inicjatywę włączenia do porządku obrad VI sesji Rady Najwyższej kwestii odwołania Razumkowa ze stanowiska przewodniczącego ukraińskiego parlamentu. Odpowiednia decyzja przewiduje rozpatrzenie kwestii odwołania Razumkowa ze stanowiska Przewodniczącego Rady Najwyższej w czwartek 7 października.

Zgodnie z Regulaminem, niezwłocznie po umieszczeniu w porządku obrad posiedzenia Rady Najwyższej kwestii odwołania Przewodniczącego Rady Najwyższej ze stanowiska, parlament zleca Izbie Obrachunkowej przeprowadzenie kontroli finansowej realizacji budżetu Rady Najwyższej w bieżącym roku.

Przewodniczący Rady Najwyższej sporządza sprawozdanie ze swojej pracy oraz z wykonania budżetu Rady Najwyższej w bieżącym roku. Sprawozdanie to oraz Opinia Izby Obrachunkowej przekazywane są deputowanym ludowym nie później niż na dwa dni przed rozpatrzeniem sprawy na posiedzeniu plenarnym.

prs


Źródło: Izba Obrachunkowa zatwierdziła Konkluzję w sprawie wyników wykonania budżetu

Może Ci się spodobać