Prezydenci Ukrainy i Izraela wydali wspólne oświadczenie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Izraela Icchak Herzog wydali wspólne oświadczenie po pierwszym dniu dwudniowej wizyty prezydenta Izraela w Kijowie.

Tekst oświadczenia został opublikowany przez Biuro Prezydenta Ukrainy, informuje Ukrinform.

W szczególności Ukraina i Izrael potwierdziły swoje przywiązanie do podstawowych zasad prawa międzynarodowego, poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej państw. W związku z tym strona izraelska wyraziła nadzieję, że dzięki międzynarodowym wysiłkom dyplomatycznym w najbliższej przyszłości zostanie przywrócona suwerenność i integralność terytorialna Ukrainy.

Strony pochwaliły realizację postanowień dwustronnej umowy o wolnym handlu, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r., oraz wyraziły nadzieję na rozpoczęcie negocjacji w sprawie rozszerzenia reżimu wolnego handlu między obydwoma krajami na sektor usługowy. Strony podkreśliły znaczenie wznowienia prac wspólnej ukraińsko-izraelskiej komisji ds. współpracy handlowej i gospodarczej, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna w obu krajach.

Prezydenci Ukrainy i Izraela podkreślili także wagę koordynacji wysiłków na rzecz przezwyciężenia pandemii COVID-19, m.in. poprzez wzajemne uznawanie świadectw szczepień w najbliższej przyszłości oraz z zadowoleniem przyjęli współpracę dwustronną w tym zakresie.

Strona izraelska zwróciła również uwagę na stałe starania Ukrainy o stworzenie dla pielgrzymów żydowskich odpowiednich warunków do odwiedzania miejsc historycznych i sakralnych na jej terenie, a także do prowadzenia obrzędów religijnych, w tym organizację corocznej pielgrzymki chasydów bracławskich do Humania.

We wspólnym oświadczeniu stwierdzono również, że prezydenci Ukrainy i Izraela, wraz z innymi delegacjami wysokiego szczebla, wezmą udział w wydarzeniach upamiętniających 80. rocznicę masowych zabójstw w Babim Jarze. W związku z tym strony podkreśliły potrzebę zachowania pamięci o Holokauście, a także wagę działań edukacyjnych na szczeblu krajowym i międzynarodowym w celu zapobieżenia powtórzeniu się tak ohydnych zbrodni.

Jednocześnie strona ukraińska z wdzięcznością odnotowała upamiętnienie przez prezydenta Icchaka Herzoga ofiar Hołodomoru na Ukrainie. Strony podkreśliły wagę kontynuowania wysiłków edukacyjnych mających na celu utrwalanie pamięci i rozpowszechnianie informacji o Hołodomorze z lat 1932-1933 na Ukrainie.

Głowy państw zdecydowanie potępiły wszelkie przejawy szowinizmu, nietolerancji, ksenofobii i antysemityzmu. Strona izraelska pochwaliła wysiłki prezydenta, rządu i parlamentu Ukrainy w walce z antysemityzmem na Ukrainie, w szczególności przyjęcie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu antysemityzmu na Ukrainie.

Przypomnijmy, na zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego prezydent Izraela Icchak Herzog przebywa z wizytą państwową na Ukrainie w dniach 5-6 października 2021 r.

av


Źródło: Prezydenci Ukrainy i Izraela wydali wspólne oświadczenie

Może Ci się spodobać