Rosja rażąco łamie prawa człowieka na Krymie – Dżaparowa odczytała wspólne oświadczenie 40 krajów w ONZ

Podczas posiedzenia Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie I wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa złożyła wspólne oświadczenie w imieniu 40 państw potępiających Rosję za łamanie praw człowieka na Krymie i wspierających Platformę krymską.

Jak donosi Ukrinform, poinformowało o tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

W szczególności wspólne oświadczenie potępia rażące łamanie praw człowieka przez Federację Rosyjską na tymczasowo okupowanym Krymie i wyraża poparcie dla Platformy krymskiej.

Sygnatariusze wzywają Rosję do „przestrzegania zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego”, potępiają wszelkie próby legitymizacji aneksji Krymu oraz „przeprowadzanie bez zgody wyborów do Dumy Państwowej (17-19 września) na suwerennym terytorium Ukrainy strony ukraińskiej”.

„Zdecydowanie potępia się politycznie motywowane przeszukania i zatrzymania Tatarów krymskich, w tym Eldara Odamanowa, Asana i Aziza Achmetowych, Szewketa Useinowa oraz pierwszego zastępcy przewodniczącego Medżlisu Tatarów Krymskich Narimana Dżeliala” – czytamy w oświadczeniu.

Podkreśla się potrzebę wypełnienia przez Federację Rosyjską jako siły okupacyjnej jej zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego oraz w dziedzinie praw człowieka, w szczególności przywrócenia praw człowieka wszystkim mieszkańcom tymczasowo okupowanego Krymu, do natychmiastowego i pełnego zastosować się do wznowienia przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości działalności Madżlisu Tatarów Krymskich i zakończenia prześladowań Tatarów krymskich ”.

W oświadczeniu wyrażono poparcie dla integralności terytorialnej, niezależności politycznej i suwerenności Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz jej gotowości do współpracy na rzecz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich mieszkańców tymczasowo okupowanego Krymu.

Oświadczenie podpisały: Ukraina, Austria, Australia, Albania, Belgia, Bułgaria, Wielka Brytania, Grecja, Gruzja, Dania, Estonia, Islandia, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Kanada, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Mołdawia, Holandia, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, USA, Turcja, Finlandia, Francja, Chorwacja, Czechy, Czarnogóra, Szwajcaria, Szwecja.

Przypomnijmy, 1 października I wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa omówiła z ambasador Wielkiej Brytanii Melindą Simmons dalsze działania w ramach Platformy Krymskiej.

av


Źródło: Rosja rażąco łamie prawa człowieka na Krymie - Dżaparowa odczytała wspólne oświadczenie 40 krajów w ONZ

Może Ci się spodobać