Ponad połowa Ukraińców popiera ideę rynku ziemi

53% Ukraińców popiera ideę rynku ziemi. 37% uważa, że grunt nie może być przedmiotem sprzedaży.

Świadczą o tym wyniki ankiety przeprowadzonej przez Fundację „Inicjatywy demokratyczne” imienia Ilka Kuczeriwa wraz ze służbą socjologiczną Centrum Razumkowa, które zostały zaprezentowane w Ukrinform.

Socjologów interesowało, czy Ukraińcy popierają otwarcie rynku ziemi, na jakich zasadach i jakiej ochrony swoich interesów oczekują.

Według sondażu 53% Ukraińców w takiej czy innej formie popiera ideę rynku ziemi. 37% jest zdania, że grunt w zasadzie nie może być przedmiotem kupna i sprzedaży.

Opinie zwolenników rynku są mieszane co do tego, jaki ten rynek powinien być. Tylko 5% uważa, że ziemię należy rozdawać za darmo, bez żadnych ograniczeń. Reszta obywateli popiera kupno i sprzedaż ziemi pod pewnymi warunkami: 27% Ukraińców uważa, że można sprzedawać ziemię, ale obcokrajowcom nie; 12% stwierdziło, że ziemię można sprzedać, jeśli istnieje ograniczenie powierzchni, jaką może posiadać jedna osoba lub gospodarstwo domowe; 10% wspiera rynek, jeśli istnieje ustawowa cena minimalna, poniżej której nie można sprzedać ziemi.

Na południu i wschodzie Ukrainy jest znacznie więcej osób, które uważają, że ziemia nie powinna być przedmiotem sprzedaży: na wschodzie 42% mieszkańców tak uważa, na południu 45%, w centrum 39%, a na Zachodzie – 26%.

Jednocześnie prawie połowa Ukraińców (48%) deklaruje, że nie posiada ziemi. Wśród osób nieposiadających ziemi jest nieco więcej przeciwników rynku ziemi (41%) niż wśród obywateli posiadających ziemię (34%).

Intencje tych, którzy już dziś posiadają ziemię i tych, którzy jej nie posiadają, są nieco inne. Około 15% właścicieli ziemskich chciałoby skorzystać z rynku ziemi i kupić lub sprzedać ziemię. Ci sami właściciele ziemscy, którzy dziś dzierżawią swoją ziemię, na ogół woleliby pozostawić ją temu samemu dzierżawcy.

Badacze zwracają uwagę, że mimo upolitycznienia i publicznego mitologizowania tego zagadnienia, otwarcie rynku ziemi będzie miało realne wymierne konsekwencje dla ok. 10-15% obywateli.

Ogólnopolski sondaż przeprowadziła Fundacja Inicjatyw Demokratycznych im. Ilka Kuczeriwa wraz ze służbą socjologiczną Centrum Razumkowa w dniach 14-19 maja 2021 r. we wszystkich regionach Ukrainy z wyjątkiem Autonomicznej Republiki Krymu oraz okupowanych terytoriów obwodów donieckiego i ługańskiego. Próba jest reprezentatywna dla dorosłej populacji (18 lat i starszej) Ukrainy pod względem wieku, płci i miejsca zamieszkania. Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadu osobistego w miejscu zamieszkania respondentów. Przeprowadzono wywiady z 2020 respondentami. Teoretyczny błąd próbkowania nie przekracza 2,3%.

Badanie zostało sfinansowane w ramach projektu MATPA Ambasady Królestwa Niderlandów.

av


Źródło: Ponad połowa Ukraińców popiera ideę rynku ziemi

Może Ci się spodobać