Pomnik Emiliana Kowcza, księdzu obozu koncentracyjnego na Majdanku, zostanie odsłonięty w Lublinie

W poniedziałek 4 października w Lublinie zostanie odsłonięty pomnik wybitnego ukraińskiego humanisty księdza Emiliana Kowcza.

Uroczystości poprowadzą zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Światosław Szewczuk i prezydent Lublina Krzysztof Żuk, donosi korespondent Ukrinform.

W ramach uroczystego wydarzenia w Katedrze Lubelskiej odbędzie się nabożeństwo pod przewodnictwem Zwierzchnika UKG Światosława. Później w Muzeum na Majdanku zapalone zostaną znicze.

Później odbędzie się uroczysta ceremonia poświęcenia i odsłonięcia pomnika ks. Emiliana Kowcza.

W ramach obchodów po raz dziewiąty zostanie wręczona Międzynarodowa Nagroda Błogosławionego Męczennika Emiliana Kowcza. Nagroda przyznawana jest corocznie za przykład poświęcenia i humanizmu życia osobistego, bohaterskie czyny w służbie człowiekowi oraz za pojednanie i zrozumienie między narodami. W 2021 r. Komitet Pamięci Błogosławionego Męczennika Emiliana Kowcza nagrodził polską reżyserkę Agnieszkę Holland, ukraińskiego reżysera i więźnia politycznego Ołeha Sencowa, amerykańskiego dyplomatę i męża stanu Daniela Frieda oraz Ruch Odkrywców ZHP i Płast – Ukraińską Organizację Skautową w Polsce – współtwórcę inicjatywy Płomień Braterstwa.

Przypomnijmy, że 25 marca na Drodze Męczenników Majdanku w Lublinie stanął pomnik Kowcza. Decyzję o jego budowie podjęły władze miasta Lublina w 2018 roku, a 22 lutego 2019 roku wmurowano pierwszy kamień.

Emilian Kowcz (1884-1944) – ukraiński ksiądz-misjonarz greckokatolicki, kapelan Ukraińskiej Armii Galicyjskiej, działacz społeczny, patriota, błogosławiony ksiądz-męczennik. Podczas niemieckiej okupacji Galicji, próbując ratować Żydów przed zagładą, chrzcił ich i wydawał metryki chrztu, mimo zakazu władz okupacyjnych. Napisał do Hitlera list potępiający masowe mordy na Żydach i domagający się zezwolenia na odwiedzanie Żydów w getcie. Za te działania 30 grudnia 1942 został aresztowany przez gestapo i wtrącony do lwowskiego więzienia, a w sierpniu 1943 do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie potajemnie kontynuował działalność duszpasterską.

av


Źródło: Pomnik Emiliana Kowcza, księdzu obozu koncentracyjnego na Majdanku, zostanie odsłonięty w Lublinie

Może Ci się spodobać