Stefaniszyna omówiła z wiceprezydent UE możliwości zacieśnienia współpracy

Wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy Olha Stefaniszyna omówiła z wiceprzewodniczącą UE ds. wartości i przejrzystości Verą Jourovą możliwość wzmocnienia współpracy w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

Stefaniszyna napisała o tym na Facebooku, donosi Ukrinform.

W szczególności Stefaniszyna napisała, że 28 września odbyła owocne spotkanie z wiceprezydent UE. Strony omówiły możliwości wzmocnienia współpracy w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, a także aktualny stan realizacji działań na rzecz wdrożenia Umowy Stowarzyszeniowej z UE.

„Ukraina aktywnie pracuje nad wdrożeniem postanowień Układu o stowarzyszeniu w zakresie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, ponieważ mamy wspólny cel z UE – zapewnienie praworządności oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności” – powiedziała wicepremier.

Zapewniła też, że Ukraina będzie kontynuować reformy antykorupcyjne, aby zbudować przejrzyste, otwarte i stabilne państwo.

Stefaniszyna podkreśliła, że wsparcie UE jest niezbędne dla realizacji obecnej reformy, bo tylko w skoordynowanej współpracy można osiągnąć oczekiwane rezultaty.

Ponadto po raz kolejny podziękowała Wiceprzewodniczącej UE ds. Wartości i Przejrzystości za skuteczną i efektywną współpracę w zakresie wzajemnego uznawania certyfikatów COVID Ukrainy i UE.

Przypomnijmy, Stefaniszyna złożyła w dniach 27-28 września wizytę roboczą w Brukseli w ramach przygotowań do szczytu Ukraina-UE.

av


Źródło: Stefaniszyna omówiła z wiceprezydent UE możliwości zacieśnienia współpracy

Może Ci się spodobać