ENTSO-E chwali postępy Ukrainy w przygotowaniach do synchronizacji

W ramach wizyty roboczej w Brukseli minister energetyki Ukrainy Herman Galushchenko spotkał się z sekretarz generalną ENTSO-E Sonią Tvohig i przewodniczącym zarządu ENTSO-E Joachimem Vanzettą.

Według Ukrinformu poinformowało o tym Ministerstwo Energii.

Zwraca się uwagę, że Galushchenko poinformował stronę europejską o intensywności prac nad przygotowaniem synchronizacji ukraińskiego systemu energetycznego z europejskim systemem energetycznym ENTSO-E.

Kierownictwo ENTSO-E wyraziło poparcie dla strony ukraińskiej na drodze do synchronizacji z europejskim systemem energetycznym. Strony uzgodniły również dalsze kroki w celu przygotowania do synchronizacji.

„Techniczna synchronizacja systemów energetycznych Ukrainy i Europy jest głównym etapem integracji naszych rynków energetycznych. Dlatego na tym etapie przygotowań bardzo ważna jest pozytywna ocena postępów Ukrainy. Jestem wdzięczny za wsparcie naszym europejskim partnerom – zaznaczył Galuschenko.

Jak informowaliśmy, synchronizacja Zjednoczonego Systemu Energetycznego Ukrainy (JES) z ENTSO-E zaplanowana jest na 2023 rok. Na luty 2022 r. planowane jest przetestowanie pracy UPS i systemu elektroenergetycznego Mołdawii w trybie izolowanym, co jest jednym z etapów integracji krajowego systemu elektroenergetycznego w ENTSO-E.

Zdaniem wiceministra energetyki ds. integracji europejskiej Jarosława Demchenkowa synchronizacja Zjednoczonego Systemu Energetycznego Ukrainy z ENTSO-E uniemożliwi funkcjonowanie dotychczasowych monopolistów na rynkach energetycznych.

ENTSO-E to europejska sieć 43 operatorów systemów przesyłowych w 36 krajach.


Źródło: ENTSO-E chwali postępy Ukrainy w przygotowaniach do synchronizacji

Może Ci się spodobać