Średnia pensja w ciągu rok wzrosła o 22% – Państwowa Służba Statystyczna

Średnia nominalna pensja Ukraińców w sierpniu 2021 roku była o 22,3% wyższa niż w czerwcu 2020 roku i wyniosła 13997 hrywien.

Według Ukrinformu poinformował o tym Państwowy Urząd Statystyczny.

Przeciętne nominalne wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika przedsiębiorstw, instytucji i organizacji w sierpniu 2021 roku wyniosło 13 997 UAH, czyli 2,3 razy więcej niż poziom płacy minimalnej (6000 UAH). W porównaniu do lipca 2021 roku przeciętne nominalne wynagrodzenie spadło o 2,4%, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy (w porównaniu do sierpnia 2020 roku) wzrosło o 22,3%.

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie nominalne w sierpniu 2021 roku zanotowano w sferze informatycznej i telekomunikacyjnej – średnio 24 813 UAH (o 25,1% więcej niż w sierpniu 2020 roku). Na drugim miejscu dla tego wskaźnika znajduje się sfera działalności finansowej i ubezpieczeniowej (23 537 UAH, o 19,5% więcej); na trzecim – administracja publiczna i obrona; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne (21 207 UAH, o 26,2% więcej).

Najniższe przeciętne wynagrodzenia nominalne w sierpniu 2021 roku były w sferze zakwaterowania tymczasowego i gastronomii (9788 UAH, o 57,3% więcej niż w sierpniu 2020 roku); edukacji (10 473 UAH, o 27,4% więcej); opieki zdrowotna i pomocy społecznej (10 898 UAH, o 28,4% więcej).

Jak informowaliśmy wcześniej, według Państwowej Służby Statystycznej średnie wynagrodzenie nominalne w sierpniu 2020 roku na Ukrainie wyniosło 11446 UAH, czyli o 8,6% więcej niż w sierpniu 2019 roku.

prs


Źródło: Średnia pensja w ciągu rok wzrosła o 22% - Państwowa Służba Statystyczna

Może Ci się spodobać