W II kwartale liczba pracujących wzrosła o 2,6% – Ministerstwo Gospodarki

Na koniec II kwartału liczba pracujących w wieku 15-70 wzrosła o 2,6% w porównaniu z I kwartałem 2021 roku do 15,8 mln osób.

Według Ukrinformu poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Gospodarki.

„Według wyników II kwartału 2021 roku na rynku pracy utrzymuje się pozytywna tendencja. Tym samym według Państwowej Służby Statystycznej liczba pracujących w wieku 15-70 lat w porównaniu z I kwartałem 2021 roku wzrosła o 2,6 % i wyniosła 15,8 mln. Jednocześnie stopa bezrobocia spadła do 9,3% (w I kwartale 2021 roku – 10,5%)” – czytamy w komunikacie.

Ministerstwo uważa, że ​​pozytywne zmiany są odpowiedzią na ożywienie aktywności gospodarczej, poprawę oczekiwań biznesowych producentów, wzrost płac realnych, intensyfikację procesów migracji zarobkowej na świecie, a także wprowadzenie szeregu inicjatyw rządowych mających na celu zachowanie i tworzenie nowych miejsc pracy. W szczególności na wzrost liczby osób oficjalnie zatrudnionych pozytywnie wpłynęła rządowa kampania mająca na celu zmniejszenie poziomu pracy nierejestrowanej.

Kampania składała się z dwóch etapów: od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku odbywała się kampania informacyjna na temat korzyści z formalnego zatrudnienia i zagrożeń związanych z korzystaniem z pracy nierejestrowanej, a od 1 lipca rozpoczęła się kampania kontrolna wśród pracodawców o wysokim ryzyku korzystania z pracy nierejestrowanej. Od początku roku przeprowadzono 6795 wizyt kontrolnych w celu wykrycia nierejestrowanych stosunków pracy, podczas których stwierdzono prawie 17,3 tysięcy pracowników pracujących bez umowy o pracę oraz prawie 1,5 tysięcy pracowników posiadających inne dokumenty, a nie umowę o pracę.

Jak podawał Ukrinform, liczba zarejestrowanych osób bez pracy na Ukrainie według stanu na dzień 24 czerwca 2021 roku wyniosła 354 tysięcy, czyli o 105 tysięcy mniej niż według stanu na dzień 1 stycznia.

prs


Źródło: W II kwartale liczba pracujących wzrosła o 2,6% - Ministerstwo Gospodarki

Może Ci się spodobać