Operacje gotówkowe: NBU rozszerzył kompetencje autoryzowanych banków

Narodowy Bank Ukrainy rozszerzył możliwości banków upoważnionych do przechowywania rezerw gotówkowych regulatora i przeprowadzania z nimi transakcji, aby efektywniej przeprowadzać transakcje z rezerwami gotówkowymi.

Według Ukrinformu, donosi służba prasowa NBU.

W szczególności Narodowy Bank określił procentową obecność autoryzowanych banków w regionie, która jest uwarunkowana okresem działalności banku w statusie autoryzowanego. Zdefiniował wymagania i obowiązki dla uprawnionych banków w zakresie ustanawiania limitów na przechowywaną gotówkę. Udoskonalono podejście do procedury przekazywania zapasów gotówki pomiędzy oddziałami uprawnionego banku. Zaostrzono wymagania dotyczące transportu zapasów gotówki ciężarowymi pojazdami operacyjnymi (od dnia 1 stycznia 2023 roku).

W celu zapewnienia kontroli nad organizacją operacji gotówkowych przez upoważnione banki Narodowy Bank będzie przeprowadzał inspekcje upoważnionych banków w zakresie organizacji i prowadzenia operacji z rezerwami gotówkowymi, trybu ich przechowywania i wykorzystania do organizowania obiegu gotówki podczas obsługi banków.

Odpowiednie normy są zawarte w Uchwale Rady Narodowego Banku Ukrainy z dnia 17 września 2021 nr 95 „O zatwierdzeniu rozporządzenia w sprawie przekazywania rezerw gotówkowych uprawnionym bankom i przeprowadzania z nimi transakcji”.

Przyjęcie rozporządzenia nr 95 jest kontynuacją prac regulatora w kierunku opracowania delegowanego modelu organizacji obiegu gotówki na Ukrainie. Treścią delegowanego modelu organizacji obiegu gotówki jest to, że Narodowy Bank deleguje część funkcji dostarczania gotówki regionom innym uczestnikom rynku – bankom, firmom Cash-in-Transit (firmom SIT).

Obecnie pięć banków, a mianowicie: Oszczadbank, PrivatBank,  Raiffeisen Bank, PUMB, Ukrsibbank – majł status autoryzowanych banków i są zaangażowanych w przechowywanie rezerw gotówkowych NBU.

A także dwanaście firm – SIT Security, Ukrainian Cash Collection Service,  First Cash Collection Company, O-Mega, Integrated Security Agency – Security Company, Diamant Security, Panorama Prykarpattya i Private Enterprise Komservice-Safety, Cash and Security, Global Collection, Sit-Priority, Sheriff-Security Services – otrzymały licencje na świadczenie bankom usług inkasacyjnych.

Normy rozporządzenia nr 95 wchodzą w życie dnia 15 lutego 2022 roku. Od tej chwili traci ważność Rozporządzenie w sprawie przekazywania zapasów gotówki na przechowanie upoważnionym bankom, zatwierdzone Uchwałą Rady Narodowego Banku Ukrainy z dnia 7 grudnia 2016 roku nr 408 (z późn. zm.).

Jak informowaliśmy, w 2016 roku rozpoczęto na Ukrainie realizację Koncepcji organizacji obiegu gotówki, która przewiduje przejście od częściowo kontrolowanego modelu organizacji obiegu pieniądza, który istniał na Ukrainie, do modelu delegowanego. Model ten jest używany w Wielkiej Brytanii, Brazylii, Holandii, Finlandii i Szwecji.

Narodowy Bank stopniowo przekazuje część swoich rezerw upoważnionym bankom w celu zapewnienia gotówki wszystkim obwodom Ukrainy.

prs


Źródło: Operacje gotówkowe: NBU rozszerzył kompetencje autoryzowanych banków

Może Ci się spodobać