Narodowy Bank Ukrainy spodziewa się obniżenia stopy dyskontowej począwszy od II kwartału 2022 roku

Narodowy Bank Ukrainy przewiduje, że cykl obniżek stóp dyskontowych rozpocznie się w II kwartale 2022 roku.

Jak podaje Ukrinform, wynika to z wniosków wyciągniętych po spotkaniu przeprowadzonym w dniu 8 września 2021 roku przez członków Komitetu Polityki Pieniężnej (KPP) Narodowego Banku Ukrainy na temat poziomu stopy dyskontowej, informuje serwis prasowy NBU.

Zwraca się uwagę, że zgodnie z lipcową prognozą makroekonomiczną NBU „początek cyklu obniżania stopy dyskontowej spodziewany jest w II kwartale 2022 roku”.

„Oceniając ryzyka, kilku członków KPP podkreślało, że w razie potrzeby NBU powinien być gotowy na scenariusz zakładający zaostrzenie polityki pieniężnej w ramach prognozy.  Zauważyli, że w przypadku zwiększonej zewnętrznej presji cenowej i pogorszenia się oczekiwań inflacyjnych konieczne może być albo dodatkowe podwyższenie stopy dyskontowej, albo utrzymanie jej na obecnym poziomie (8,5%) dłużej niż przewiduje to lipcowa prognoza makroekonomiczna NBU” – głosi komunikat.

Ponadto członkowie KPP zgodzili się również, że teraz, w kontekście wzrostu cen towarów i usług codziennego użytku, ważne jest zapobieganie nierównowadze oczekiwań inflacyjnych. Dlatego „właśnie wzrost stawki do 8,5% we wrześniu, według różnych sondaży ekspertów, jest najbardziej oczekiwanym krokiem”.

Decyzja o podniesieniu stawki stopy dyskontowej do 8,5% będzie miała „pozytywny wpływ na procesy inflacyjne”, powiedzieli członkowie komisji.

Jak informował Ukrinform, decyzję o ustaleniu kluczowej stopy procentowej na poziomie 8,5% rocznie podjął Zarząd Narodowego Banku Ukrainy na posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej z dnia 9 września 2021 roku.

prs


Źródło: Narodowy Bank Ukrainy spodziewa się obniżenia stopy dyskontowej począwszy od II kwartału 2022 roku

Może Ci się spodobać