56% Ukraińców popiera integrację europejską, a 51% przystąpienie do NATO

Obecnie 56% obywateli Ukrainy popiera integrację gospodarczą Ukrainy z Unią Europejską.

Według Ukrinformu świadczą o tym wyniki sondażu przeprowadzonego przez Grupę Socjologiczną „Rating” na zlecenie Centrum Analiz i Badań Socjologicznych Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego.

Tym samym w sumie 56% ankietowanych Ukraińców wyraziło aprobatę dla integracji europejskiej Ukrainy. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba osób popierających ten kierunek wzrosła o 4% (2020 – 52%).

Ponadto 51% Ukraińców popiera przystąpienie Ukrainy do NATO. W ubiegłym roku liczba ta wyniosła 49%.

Największą aprobatę dla przystąpienia Ukrainy do UE i NATO obserwuje się w obwodach rówieńskim, wołyńskim, lwowskim, tarnopolskim, iwano-frankowskim, winnickim, kijowskim. Jednocześnie taki kurs jest mniej popierany w obwodach charkowskim oraz odeskim i Siewierodoniecku.

Ankieta została przeprowadzona w 24 obwodowych ośrodkach Ukrainy, które nie znajdują się pod kontrolą sił rosyjskich lub prorosyjskich, włączając Mariupol i Sewerodonieck. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 19196 respondentów. Błąd statystyczny dla każdego miasta nie przekracza ± 3,5%.

av


Źródło: 56% Ukraińców popiera integrację europejską, a 51% przystąpienie do NATO

Może Ci się spodobać