Gabinet Ministrów przedłożył Radzie projekt budżetu państwa na 2022 rok

Rada Najwyższa zarejestrowała projekt ustawy „O budżecie państwowym Ukrainy na rok 2022” (nr 6000).

Według Ukrinformu świadczą o tym informacje zamieszczone na stronie internetowej parlamentu.

Odnotowuje się więc, że projekt został przyjęty 15 września przez Radę Najwyższą i przekazany do rozpatrzenia kierownictwu.

Tekst ustawy i towarzyszące mu dokumenty nie zostały jeszcze upublicznione.

Jak poinformował Ukrinform, na posiedzeniu 15 września Gabinet Ministrów zatwierdził projekt ustawy o budżecie państwa Ukrainy na 2022 rok.

Projekt zakłada wzrost gospodarczy o 3,8%, inflację na poziomie 6,2%, kurs dolara 28,6 hrywien za dolara. Przychody w kwocie 1277 mld hrywien, wydatki  na sumę 1465 mld hrywien. Deficyt budżetowy spadnie do poziomu 3,5% PKB.

Oczekuje się, że branża medyczna otrzyma 197,2 mld UAH. Proponuje się przeznaczyć na edukację 185,6 mld UAH. Budżet Funduszu Emerytalnego wynosi 531 mld UAH. Wydatki na ochronę socjalną i ubezpieczenia społeczne wzrosną do 320,1 mld UAH. Planowane wydatki na kulturę i sztukę wyniosą 13,5 mld UAH. 5,95% PKB w projekcie budżetu państwa na 2022 rok skierowane jest na sektor bezpieczeństwa i obronności.

Zgodnie z ustawą Gabinet Ministrów corocznie przedkłada Radzie Najwyższej projekt ustawy o budżecie państwowym Ukrainy na rok przyszły najpóźniej do dnia 15 września bieżącego roku. Wraz z projektem ustawy składa się sprawozdanie z wykonania budżetu państwowego Ukrainy za rok bieżący.

prs


Źródło: Gabinet Ministrów przedłożył Radzie projekt budżetu państwa na 2022 rok

Może Ci się spodobać