Projekt budżetu państwa na 2022 rok zostanie przesłany do Rady 15 września – Szmyhal

Dnia 15 września Gabinet Ministrów przekaże projekt budżetu państwa na 2022 rok do rozpatrzenia przez Radę Najwyższą.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal powiedział o tym podczas plenarnego spotkania rządu, donosi korespondent Ukrinformu.

„Dnia 15 września, zgodnie z ustawodawstwem, rząd prześle do parlamentu projekt budżetu państwa na 2022 rok. Po raz pierwszy dokument będzie oparty na średniookresowej deklaracji budżetowej, która jest przewidziana na trzy lata” – powiedział Szmyhal.

Według niego projekt głównego dokumentu finansowego kraju będzie wyważony, realistyczny i będzie zawierał jasne priorytety, wśród których w szczególności jest wsparcie i rozwój obronności, medycyny, edukacji, infrastruktury i programów socjalnych.

Zgodnie z ustawodawstwem Gabinet Ministrów Ukrainy corocznie przedkłada Radzie Najwyższej projekt ustawy o budżecie państwowym Ukrainy na rok przyszły najpóźniej do 15 września bieżącego roku. Wraz z projektem ustawy składa się sprawozdanie z wykonania budżetu państwowego Ukrainy za rok bieżący.

prs


Źródło: Projekt budżetu państwa na 2022 rok zostanie przesłany do Rady 15 września - Szmyhal

Może Ci się spodobać