Ukraina będzie kontynuowała współpracę z MFW – Lubczenko

Ukraina zamierza kontynuować współpracę z MFW – jest to ważne nie tylko dla zrównoważonego rozwoju gospodarki kraju, ale także dla przyciągania inwestycji zagranicznych.

Pierwszy wicepremier – minister gospodarki Ołeksy Lubczenko mówił o tym na spotkaniu z kierownictwem Departamentu Skarbu USA, informuje Ukrinform powołując się na Portal Rządowy.

„Naszą współpracę z MFW rozpatrujemy nie tylko z punktu widzenia pozyskania dodatkowego finansowania, co jest niewątpliwie ważne dla dalszego zrównoważonego rozwoju ukraińskiej gospodarki, ale także biorąc pod uwagę sygnały, jakie wynikają z naszej efektywnej współpracy z MFW dla innych inwestorów międzynarodowych. Jest to niezwykle ważne dla Ukrainy” – powiedziała Lubczenko.

Wezwał do rozszerzenia realizacji wspólnych programów pomocy technicznej świadczonej Ukrainie przez Departament Skarbu USA. Przede wszystkim w optymalizacji zarządzania długiem publicznym oraz rozwoju instytucji do walki z przestępczością gospodarczą.

W szczególności zwraca się uwagę, że ważnym elementem minimalizacji zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego jest stworzenie systemu monitorowania inwestycji zagranicznych na Ukrainie.

Podczas spotkania strony zwróciły szczególną uwagę na kwestię sankcji antyrosyjskich. Według Lubczenko Ukraina jest zainteresowana ścisłą współpracą w zakresie praktycznego wdrożenia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, w szczególności w zakresie maksymalnej możliwej synchronizacji polityki sankcji, w tym wprowadzenia wtórnych środków restrykcyjnych.

Jak informował wcześniej Ukrinform, we wrześniu Ukraina i Międzynarodowy Fundusz Walutowy będą omawiać szczegóły nowej transzy.

prs


Źródło: Ukraina będzie kontynuowała współpracę z MFW - Lubczenko

Może Ci się spodobać