Rolnikom wznowiono rekompensatę części odsetek kredytowych

Rząd wznowił wsparcie dla podmiotów gospodarczych kompleksu rolno-przemysłowego (APK) poprzez częściową rekompensatę odsetekek  kredytowych – w lipcu przeznaczono na to prawie 478,8 mln hrywien.

Według Ukrinformu informowała o tym służba prasowa Ministerstwa Polityki Agrarnej.

„Łączna kwota dotychczasowych płatności to prawie 565 mln hrywien. Środki otrzyma ponad 2,6 tysięcy kredytobiorców, którzy złożyli wnioski do autoryzowanych banków”  – czytamy w komunikacie.

Zwraca się uwagę, że łączny wolumen kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorstwa wynosi 190,0 mld UAH, w tym preferencyjnych (podlegających kompensacji) – 27,0 mld UAH, w tym krótkoterminowych – 10,7 mld UAH (39,6%), średnioterminowych – UAH 10,1 mld (37,4%), długoterminowe – 6,2 mld UAH (23%).

Na sektor hodowlany przypada 4,5 mld UAH (16,8%), na pozostałe sektory 22,5 mld UAH (83,2%).

Zwraca się uwagę, że średnie stopy procentowe banków, w ramach których podmioty gospodarcze kompleksu rolno-przemysłowego zaciągały kredyty, wyniosły 14-16% w skali roku.

Spośród ogólnej liczby uprawnionych banków, które podpisały memorandum o ogólnych zasadach współpracy z Ministerstwem Gospodarki (37 banków), 31 banków wzięło udział w rekompensowaniu kredytów.

W 2021 roku na wsparcie finansowe działań w kompleksie rolno-przemysłowym w celu obniżenia kosztów przeznaczono 1,2 mld UAH. W okresie styczeń-lipiec faktycznie wykorzystano 47,1 procent planowanych dopłat.

Jak informował Ukrinform, Gabinet Ministrów Ukrainy w budżecie państwa na 2021 rok przeznaczył na wsparcie kompleksu rolno-przemysłowego 4,7 mld hrywien – o 700 mln więcej niż w 2020 roku.

prs


Źródło: Rolnikom wznowiono rekompensatę części odsetek kredytowych

Może Ci się spodobać