Uczestnicy „Platformy Krymskiej” przyjęli wspólną deklarację

Uczestnicy Międzynarodowej „Platformy Krymskiej” potwierdzili swoje poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy, potępili tymczasową okupację Krymu, militaryzację półwyspu, łamanie praw człowieka i swobody żeglugi w regionie oraz wezwali Federację Rosyjską do konstruktywnego udziału w platformie.

Mówi o tym wspólna deklaracja, przyjęta w ramach podsumowania szczytu „Platformy Krymskiej”, opublikowana na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, informuje Ukrinform.

„Uczestnicy Międzynarodowej „Platformy Krymskiej” nie uznają i nadal potępiają tymczasową okupację i bezprawną aneksję Krymu, która stanowi bezpośrednie wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego z groźnymi konsekwencjami dla prawa i porządku międzynarodowego, która chroni integralność terytorialną, jedność i suwerenność wszystkich państw.”

Szczyt potwierdził swoje zaangażowanie na rzecz suwerenności, niezależności politycznej, jedności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych na szczeblu międzynarodowym, w tym na jej wodach terytorialnych.

Deklaracja potępia naruszenia i nadużycia oraz systemowe bezprawne ograniczanie praw człowieka i podstawowych wolności, których doświadczają mieszkańcy Krymu, trwającą militaryzację Krymu, która podważa bezpieczeństwo i stabilność w całym regionie Morza Czarnego, oraz przeszkody w prawach i wolności żeglugi.

Deklaracja ustanowiła Międzynarodową „Platformę Krymską” jako format doradczy i koordynacyjny mający na celu pokojowe zakończenie tymczasowej okupacji Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol przez Federację Rosyjską oraz przywrócenie kontroli Ukrainy nad terytorium w pełnej zgodności z prawem międzynarodowym.

Uczestnicy podjęli również decyzję o kontynuowaniu polityki nieuznawania nielegalnej aneksji Krymu przez Federację Rosyjską oraz rozważeniu dalszych środków politycznych, dyplomatycznych i restrykcyjnych wobec Rosji, w ramach środków, jakie przewiduje system prawny każdego uczestnika Platformy i zgodnie z odpowiednimi procedurami.

Ponadto zwraca się uwagę, że członkowie Platformy sprostają nowym wyzwaniom i zagrożeniom hybrydowym, jakie niesie postępująca militaryzacja Krymu oraz będą wspierać wspólne wysiłki na rzecz wzmocnienia odporności na te zagrożenia w kontekście rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa i stabilności w regionie Morza Czarnego.

Jednocześnie wezwano Rosję do wypełnienia swoich zobowiązań jako siły okupacyjnej zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym i innym obowiązującym prawem międzynarodowym oraz do natychmiastowego zaprzestania wszelkich naruszeń praw człowieka i nadużyć wobec mieszkańców Krymu, aby zapewnić pełny i nieograniczony dostęp dla ustanowionych regionalnych i międzynarodowych mechanizmów monitorowania praw człowieka, w szczególności Misji Obserwacyjnej Praw Człowieka ONZ na Ukrainie i Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie, a także dla organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka.

Uczestnicy szczytu postanowili połączyć wysiłki na rzecz ochrony praw i wolności ludności cywilnej zamieszkującej okupowany Krym oraz doprowadzenia do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia obywateli Ukrainy bezprawnie przetrzymywanych lub skazanych przez Rosję z powodów politycznych na okupowanym Krymie i w Rosji.

Ponadto w deklaracji zapisano, że uczestnicy rozważą wsparcie projektów gospodarczych, infrastrukturalnych i środowiskowych, które przyczynią się do dalszego rozwoju regionów Ukrainy graniczących z czasowo okupowanym Półwyspem Krymskim.

Szczyt potwierdził swoją determinację do utrzymania presji na Rosję w celu zakończenia tymczasowej okupacji Krymu i wezwał Federację Rosyjską do konstruktywnego zaangażowania się w działania Międzynarodowej Platformy Krymskiej.

Przypomnijmy, 23 sierpnia w Kijowie odbywa się szczyt inauguracyjny „Platformy Krymskiej” w ramach inicjatywy Prezydenta Ukrainy w sprawie deokupacji Krymu. Bierze w nim udział 46 delegacji.

av


Źródło: Uczestnicy „Platformy Krymskiej” przyjęli wspólną deklarację

Może Ci się spodobać