Ukraina w pierwszym półroczu zwiększyła eksport o jedną czwartą – Ministerstwo Gospodarki

W okresie styczeń-czerwiec 2021 roku eksport towarów i usług z Ukrainy wyniósł 34,9 mld USD, czyli o 25% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku.

Według Ukrinformu poinformowało o tym służba prasowa Ministerstwa Gospodarki.

Zwraca się uwagę, że według oficjalnych danych Państwowej Służby Statystycznej za okres 6 miesięcy 2021 roku eksport towarów i usług wyniósł 34,9 mld USD, czyli o 25% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Import w okresie sprawozdawczym wyniósł 34,5 mld USD, czyli odpowiednio 27,6% więcej do 2020 roku.

„Tradycyjnie, wraz ze wzrostem popytu na produkty krajowe za granicą i odpowiadającym mu wzrost eksportu, rośnie również import na Ukrainę, który stanowi dodatkowe źródło zasobów niezbędnych do wsparcia wzrostu eksportu. Jednocześnie ważna pozostaje kwestia utrzymania równowagi w handlu. Tak więc w pierwszej połowie roku w handlu zagranicznym mamy dodatnie saldo w wysokości 413,6 mln USD. Oprócz rozwoju sektora rolnego Ukraina rozpoczęła rozwój przemysłu, produkcji i przetwórstwa, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście podaży towarów krajowych na rynkach zagranicznych ”- skomentował pierwszy wicepremier – minister gospodarki Ukrainy Oleksy Lubczenko.

Dodał, że znaczący wzrost eksportu w tym roku świadczy o pozytywnych tendencjach dotyczących ożywienia gospodarczego Ukrainy w okresie ograniczeń kwarantannowych. Ukraina, podobnie jak inne kraje świata, przystosowała się już do życia podczas pandemii i próbuje wznowić działalność handlową i gospodarczą.

W pierwszej połowie tego roku Ukraina prowadziła operacje eksportowo-importowe z partnerami z 227 krajów świata. W tym samym czasie eksport towarów wyniósł 29,9 mld USD, czyli o 30,7% więcej w porównaniu do I półrocza 2020 roku.

Przez okres 6 miesięcy największymi importerami ukraińskiej produkcji były: kraje UE – 11,9 mld USD (39,7% eksportu towarów z Ukrainy), Chiny – 4,3 mld USD (14,3%) i Turcja – 1,8 mld USD (6%).

Przede wszystkim eksportowano metale żelazne i produkty z nich, zboże, rudę, ropę naftową, maszyny elektryczne, gotowe wyroby spożywcze, niektóre wyroby przemysłu chemicznego, meble itp.

„Unia Europejska pozostaje największym partnerem handlowym Ukrainy, z którym zacieśniamy współpracę nie tylko w handlu, ale także w wielu innych dziedzinach gospodarki. Na podstawie wyników pierwszego półrocza zwiększyliśmy podaż ukraińskich produktów do UE o 43,9%. Ten pozytywny trend zapewnia w szczególności istnienie umowy o wolnym handlu między Ukrainą a UE, nawiązanie bezpośrednich kontaktów między ukraińskimi i europejskimi przedsiębiorstwami, zniesienie barier technicznych w handlu oraz usprawnienie systemu kontroli bezpieczeństwa artykułów spożywczych . Te i inne kroki podjęte przez rząd zapewniają swobodny dostęp ukraińskich produktów do rynków europejskich” – powiedział Lubczenko.

Jak podawał Ukrinform, według Państwowej Służby Statystycznej, w 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem import towarów spadł o 11,0% – do 54,10 mld USD, eksport – o 1,7% – do 49,21 mld USD.

prs


Źródło: Ukraina w pierwszym półroczu zwiększyła eksport o jedną czwartą - Ministerstwo Gospodarki

Może Ci się spodobać