Bank Światowy pomoże Ukrainie stworzyć skuteczny fundusz klimatyczny

Bank Światowy pomoże Ukrainie stworzyć skuteczny fundusz klimatyczny, który będzie poprzez przejrzyste procedury współfinansował program dekarbonizacji i modernizacji.

Według Urinformu, taką informację podała służba prasowa Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Odpowiednie porozumienie osiągnięto podczas internetowego spotkania Ministra Środowiska i Ochrony Zasobów Naturalnych Romana Abramowskiego z Dyrektorem Regionalnym Banku Światowego na Europę Wschodnią (Białoruś, Mołdawię i Ukrainę) Arupem Banerjee, Przewodniczącym Światowej praktyki ochrony środowiska , zasobów naturalnych i niebieskiej gospodarki na Europę i Azję Środkową Ksenią Lwowską oraz z szefem Programów Infrastrukturalnych i Zrównoważonego Rozwoju Banku Światowego na Białoruś, Mołdawię i Ukrainę, Baher El-Hifnawim.

„Bank Światowy jest wiarygodnym partnerem Ministerstwa w wielu projektach i liczymy na ich pomyślną kontynuację i ekspansję, zwłaszcza w tworzeniu efektywnego funduszu klimatycznego. To nowa instytucja finansowa, która będzie współfinansować programy dekarbonizacji i modernizacji poprzez przejrzyste procedury. Niezwykle ważne jest dla nas pozyskanie tak wiarygodnego partnera w rozwoju finansowania klimatycznego, który gromadzi doświadczenia krajów świata w tworzeniu i optymalnych algorytmów działania takich funduszy” – powiedział Abramowski.

Minister poinformował przedstawicieli Banku Światowego o działaniach, które zostały już podjęte przez resort w kontekście głównych priorytetów związanych ze zmianami klimatycznymi – polityki klimatycznej, rozwoju sektora leśnego i funduszu rezerwatów przyrody, gospodarki odpadami.

„A to tylko część dużej reformy, która zakłada zmianę systemu zarządzania sektorem leśnym” – głosi komunikat.

Pierwszy Wiceminister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Bogdan Boruchowski poinformował o reformie sektora leśnego i ostatnich ważnych decyzjach w tym zakresie, w szczególności o inwentaryzacji lasu; wprowadzenie 100% sprzedaży drewna handlowego na aukcjach otwartych; przyjęcie w pierwszym czytaniu ustawy nr 5650 o ochronie lasów samosiewnych; opracowanie projektu ustawy o przyciąganiu inwestycji w zalesianie; przyjęcie dekretu o ograniczeniu wyrębu w Karpatach, opracowanie strategii gospodarki leśnej do 2035 roku.

„Bank Światowy z zadowoleniem przyjmuje sukcesy Ukrainy w polityce klimatycznej i wdrożenie zrównoważonej gospodarki leśnej. Z przyjemnością stwierdzamy, że agenda, którą realizuje Ukraina jest niezwykle ważna. Dziś mamy efektywną i obiecującą współpracę i planujemy rozpoczęcie nowych projektów, pomoc w procesach legislacyjnych z pomocą ekspertów” – powiedziała Lwowska.

Według niej, dla Banku Światowego ważne jest, aby zaszły zmiany i reformy w zakresie ochrony środowiska, a wtedy bank zapewni pomoc techniczną i doradczą, fundusze kredytowe.

Według niej może być wiele obszarów współpracy, „ale jak dotąd priorytetowymi obszarami, w których możemy dzielić się naszym doświadczeniem, są finansowanie klimatyczne, leśnictwo, gospodarka odpadami, zapobieganie zanieczyszczeniom przemysłowym oraz rozwój bioróżnorodności”.

W wyniku spotkania uzgodniliśmy współpracę przy przygotowaniu raportu analitycznego na temat celów klimatycznych i rozwoju gospodarczego. Dokument ten stanie się wnikliwym studium wpływu wprowadzenia środków ochrony klimatu na rozwój gospodarczy krajów. Ukraina została jednym z 25 kluczowych krajów, dla których będzie przygotowywany raport. Osiągnięto także porozumienie w sprawie przygotowania strategii partnerstwa między Ukrainą a Bankiem Światowym, na którą składają się projekty krótko- i długoterminowe na najbliższe 5 lat. Ważne jest, aby w tym dokumencie znalazły odzwierciedlenie priorytetowe obszary ukraińskiej agendy środowiskowej. Przede wszystkim są to polityka klimatyczna, reforma sektora leśnego, gospodarka odpadami, rozwój rezerwatów przyrody i ochrona bioróżnorodności.

Osiągnięto porozumienia w sprawie utworzenia Ukraińskiego Funduszu Klimatycznego; w sprawie prowadzenia dyskusji technicznych nad wieloma projektami ustaw oraz kontynuowania wspólnych prac analitycznych i legislacyjnych; opracowanie i wdrożenie zakrojonej na szeroką skalę reformy instytucjonalnej leśnictwa.

Jak informował wcześniej Ukrinform, w lipcu ambasadorowie państw G7 (USA, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Kanady) omówili plany walki ze zmianami klimatycznymi z ministrem Środowiska i Ochrony Zasobów Naturalnych Abramowskim i wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olhą Stefanyszyną.

prs


Źródło: Bank Światowy pomoże Ukrainie stworzyć skuteczny fundusz klimatyczny

Może Ci się spodobać