Prezydent zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy

Prezydent Wołodymyr Zełenski wdrożył decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w sprawie Strategii Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy do 2025 roku.

Jak informuje Ukrinform, poinformowała o tym strona internetowa prezydenta.

Zełenski podpisał dekret nr 347/2021 „O decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z dnia 11 sierpnia 2021 roku „O strategii bezpieczeństwa ekonomicznego Ukrainy na okres do 2025 roku””.

„Strategia zwraca uwagę, że narodowymi interesami Ukrainy jest zrównoważony rozwój gospodarki krajowej, integracja kraju z europejską przestrzenią gospodarczą oraz rozwój równej i wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej z innymi państwami” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z dokumentem, kierunek strategiczny w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego ma dwa powiązane ze sobą kierunki: rozwój i bezpieczeństwo.

W obszarze bezpieczeństwa ważne miejsce zajmują wyzwania związane z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej i czasową okupacją części terytorium Ukrainy.

W strategii podkreślono, że zniszczenie gospodarki ukraińskiej jest świadomym i celowym działaniem Federacji Rosyjskiej oraz jedną z metod wojny hybrydowej, gdyż zniszczona gospodarka prowadzi do niezadowolenia z władz, migracji zarobkowej, napięć społecznych i podważa zaufanie do władz. Jednocześnie szeroko stosowane są ekonomiczne instrumenty wpływu, do których należą w szczególności sankcje wobec ukraińskich towarów i usług oraz wpływanie na inne państwa w celu podejmowania decyzji sprzecznych z głównymi narodowymi interesami gospodarczymi Ukrainy.

Strategia uwzględnia również główne wyzwania i zagrożenia z zakresu gospodarczego, finansowego, przemysłowego, gospodarki zagranicznej, inwestycji, innowacyjności oraz bezpieczeństwa makroekonomicznego państwa.

Do najważniejszych zadań należy zapewnienie odporności na zewnętrzne i wewnętrzne wyzwania i zagrożenia, zachowanie i rozwój potęgi gospodarczej kraju, a także zapewnienie niezależności ekonomicznej Ukrainy i zdolności do ochrony narodowych interesów gospodarczych, w szczególności w sferze zaawansowanych technologii.

Strategia zakłada przestrzeganie limitów i celów krytycznych w głównych elementach bezpieczeństwa ekonomicznego kraju. Poziom tych granic krytycznych powinien być stale monitorowany i należy unikać podejmowania decyzji, które mogłyby prowadzić do przekroczenia tych granic bezpieczeństwa przez wskaźniki ekonomiczne.

Konsekwencją realizacji strategii powinno być w szczególności stworzenie stabilnej, konkurencyjnej, odpowiedzialnej społecznie gospodarki rynkowej oraz warunków dla zaawansowanego rozwoju potencjału naukowego i technologicznego kraju, trwały wzrost bogactwa narodowego i środków produkcji; osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju Ukrainy na okres do 2030 roku, poziomu życia ludności właściwego dla krajów rozwiniętych gospodarczo.

„Ukraina powinna zająć w światowym podziale pracy poziom  odpowiadający jej zasobom naturalnym, pracowniczym i intelektualnym, potencjałowi gospodarczemu i geopolitycznemu” – głosi przesłanie.

Jak podawał Ukrinform, dnia 11 sierpnia Zełenski zatwierdził Strategię informacyjną w sprawie integracji euroatlantyckiej Ukrainy na okres do 2025 roku.

prs


Źródło: Prezydent zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy

Może Ci się spodobać